Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Hallinto-oikeus linjasi: Tampere saa purkaa seurantalo Morkun – Näin ratkaisua perustellaan

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa seurantalo Morkun rakennussuojelua koskevassa asiassa. Ratkaisun mukaan Tampere saa purkaa seurantalo Morkun. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi Morkun suojeluesityksen hylkäämisestä tehdyn valituksen maanantaina. Hallinto-oikeuden päätöksestä kertoi ensimmäisenä Yle Tampere . Päätökseen on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Morkun suojelua esittäneen ja suojelun hylkäämisestä valittaneen Tampereen tammelalaiset ry:n puheenjohtaja Jussi Naukkarinen kertoo Aamulehdelle , että yhdistyksen hallitus kokoontuu loppuviikolla, ja tuolloin todennäköisesti päätetään, haetaanko valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Tampereen suunnitelmana on ollut purkaa Morkku ja siirtää naapurissa sijaitseva vanha tavara-asema sen paikalle. Siirron valmistelu on jo aloitettu. Valmistelevissa töissä tavara-asemasta muun muassa poistetaan haitta-aineet kuten asbesti sekä tehdään siirtoa valmistelevia purkutöitä, jotta tukirakenteet tavara-aseman nostamiseksi ja siirtämiseksi voidaan tehdä. Asbesti- ja purkutöihin on arvioitu menevän noin kolme kuukautta. Kaupunki on arvioinut, että siirtoa edeltäviin töihin menee sen verran aikaa, että Morkun purkamisen valitus saadaan siirtoajankohtaan mennessä käsitellyksi. Näin ratkaisua perustellaan Ratkaisussa on kysymys siitä, että aiemmin Pirkanmaan ely-keskukselle tehtiin esitys Morkun rakennussuojelusta. Ely-keskus hylkäsi esityksen, mistä valitettiin ympäristöministeriöön. Ympäristöministeriö hylkäsi valituksen. Tästä ratkaisusta valitettiin edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus perustelee ratkaisuaan siten, että saadun selvityksen perusteella seurantalo Morkulla ei ole valtakunnallista merkitystä eikä rakennuksella ole myöskään sellaisia arvoja, joita ei voitaisi turvata asemakaavoituksella. Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen suojelu ratkaistaan ensisijaisesti asemakaavalla ja vain erityistilanteissa rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Alueella voimassa olevassa asemakaavassa Morkulle ei ole asetettu suojelumääräyksiä, vaan kaava mahdollistaa tavara-aseman siirtämisen seurantalo Morkun paikalle ja seurantalo Morkun purkamisen. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että asemakaava on hyväksytty vuonna 2015, ja kaavaa laadittaessa vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin on selvitetty. Ely-keskuksen antaessa ratkaisunsa oli vireillä aluetta koskeva asemakaavamuutos, jossa tarkoitus oli ratkaista tavara-aseman suojelutarve ja lähialueen lisärakentamisen tulevaisuus tilanteessa, jossa tavara-asemaa ei siirrettäisi. Tämän kaavamuutoksen valmistelu kuitenkin keskeytettiin kaupunginhallituksen päätöksellä ja päätettiin edetä voimassaolevan kaavan ja tavara-aseman siirtosuunnitelman mukaan. – Kun alueella voimassa olevaa kaavaa ei voida pitää vanhentuneena, asiaa ei ole syytä arvioida toisin, vaikka ely-keskuksen tekemän päätöksen jälkeen Tampereen kaupunginhallitus on päättänyt, että tavara-asemaa siirretään voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja asemakaavamuutoksen valmistelu on keskeytetty, hallinto-oikeuden päätöksessä perustellaan. Täydennys 18.2. kello 12.20: Lisätty Tampereen tammelalaiset ry:hyn liittyvä kappale. Täydennys 18.2. kello 12.52: Lisätty faktalaatikko Morkusta.