Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Kohtuuhintainen asuntotuotanto pitää huomioida kiinteistöverotuksessa

Kuluvalla vaalikaudella aloitettu kiinteistöverouudistus tulee uuden eduskunnan päätettäväksi. Uudistuksessa on määrä päivittää kiinteistöjen verotusarvoja vastaamaan paremmin niiden todellista arvoa. Toteutuessaan uudistus nostaisi verotusarvoja etenkin suurimmissa kasvukeskuksissa. Kiinteistöveron ongelmana on, ettei se huomioi verovelvollisen maksukykyä. Tämä tuodaan esiin myös OECD:n vuonna 2018 julkaisemassa raportissa. Siksi olisi löydettävä keinoja, joilla vältetään maksattamasta kiinteistöveron korotuksia pienituloisilla. Yksi keino löytyy tuetusta asuntotuotannosta: valtion tukemat asunnot tulisi huomioida erikseen kiinteistöverotuksessa. Korkotuki- ja aravalainoilla rahoitetut vuokra-asunnot on suunnattu pienituloisille. Niiden vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella. Siksi kiinteistöveron nousu näkyisi automaattisesti korkeampana vuokrana. Kuluneella vaalikaudella valmistellussa uudistuksessa maan arvo määriteltäisiin markkinahintojen perusteella alueittain. Tästä seuraisi, että valtion tukemat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot verotettaisiin samoin perustein kuin vapaarahoitteiset naapurinsa. Tälle on kuitenkin vaihtoehto. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) määrittää alueittain enimmäistonttihinnan valtion tukemalle asuntotuotannolle. Kalleimmilla alueilla tämä on selvästi alle maan markkinahinnan. Maan verotusarvon tulisi perustua ARAn enimmäistonttihintaan tonteilla, joilla on rajoituksenalaisia valtion tukemia asuntoja. Kiinteistöverotuksen tavoitteena on, että verotusarvot vastaisivat nykyistä paremmin todellisia arvoja. Todellinen arvo ei ole sama tontilla, jonka myyntihintaa tai perittävää vuokraa on rajoitettu 40 vuodeksi, kuin tontilla, jossa tällaisia ehtoja ei ole. ARAn enimmäistonttihinnan käyttäminen maan verotusarvona siis paitsi toteuttaisi uudistuksen tavoitteita, olisi myös oikeudenmukaisempi pienituloisille asukkaille. Kirjoittaja on Suomen opiskelija-asunnot SOA ryn edustaja