Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Tähtijutut Moro Näköislehti Mielipiteet

Näsijärven täyttö ratikan tekosaarta varten on poikinut jo kolme valitusta – Luvat vielä saamatta ja kaava muuttamatta

Tampereen kaupunki odottaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa tekosaaren rakentamiseksi Näsijärveen tulevaa ratikkalinjaa varten. Yli 800 metriä pitkä ja 200 metriä leveä saari on määrä rakentaa Pölkkylänniemen ja Lielahden väliselle alueelle. Rannan ja saaren väliin jäisi 36 metriä leveä kanaali. Tampereen yhdyskuntalautakunta myönsi 11. kesäkuuta poikkeusluvan järven osittaiseen täyttämiseen. Osa Hiedanrannan Vaitinaron vesialueesta on tarpeen täyttää, jotta raitiotien toisen vaiheen raidelinjaus saadaan johdettua vesitäytön kautta Hiedanrantaan ja siitä Lentävänniemeen. Yhdistys vaatii ensiksi kaavoittamista Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys on tehnyt 11. heinäkuuta valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen yhdyskuntalautakunnan päätöksestä järven osittaiseksi täyttämiseksi. Yhdistyksen mielestä lautakunnan päätös merkitsee uuden asuinalueen liikenneyhteyksien rakentamisen aloittamista ennen yhtäkään lainvoimaista kaavaa alueella. Yhdistys vaatii kohteeseen asianmukaisia yleis- ja asemakaavoja ja pitää päätöstä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena. Yhdistyksen tulkinnan mukaan 13 hehtaarin vesistötäyttöä ei voida toteuttaa, koska se valitti alueelle myönnetystä vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka kielsi välipäätöksellään valmistelevat toimenpiteet alueella. ”Saarella poistetaan pohjaveden pilaantumisriski” Tampereen yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajan, apulaispormestari Aleksi Jäntin (kok.) mukaan raitiotien linjaukseen on haettu ratkaisua yhdessä viranomaisten eli aluehallintoviraston ja Pirkanmaan ely-keskuksen kanssa. – Haimme aluksi vesistötäyttöä suoraan rannasta, mutta ely-keskus ja luonnonsuojeluyhdistys valittivat Epilänharjun pohjavesialueiden turvaamiseksi, ja avi asetti valmistelut toimenpidekieltoon. Tekosaarella ja kanaalilla poistettaisiin pohjaveden pilaantumisriski, selvittää Jäntti. ”Mursketta Näsijärveen loppuvuodesta?” Tampere on arvioinut, että se voisi ryhtyä ajamaan Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon rakentamisesta syntyvää mursketta Näsijärven tekosaaren pohjaksi sen jälkeen, kun kiveä ei tarvita enää Ojala-Lamminrahkan perustamistöissä. – Aikataulu on sellainen, että tarvitsisimme aluehallintoviraston luvan järven täyttämiseen nopeasti, jotta murskeen ajaminen voisi alkaa loppuvuodesta, sanoo Aleksi Jäntti. 13 hehtaarin tekosaaren rakentaminen maksaa noin viisi miljoonaa euroa ja kevyen liikenteen siltojen rakentaminen miljoonan. Apulaispormestarin mukaan kaupunki haluaisi välttyä murskeen kalliilta välivarastoinnilta. Erilaiset näkemykset veden vaihtumisesta Kaupungilla ja ely-keskuksella on ollut toisistaan poikkeavat näkemykset veden virtaamisesta ja vaihtumisesta mantereen ja tekosaaren välisessä kanaalissa. Ely-keskus antoi toukokuussa 2019 vielä melko kriittisen kannanoton vaikutuksista ja katsoi hankkeen muuttavan pysyvästi maa- ja vesialueiden suhteita. Neuvottelujen jälkeen kanaalin leveys kasvatettiin 25 metristä 36 metriin, mutta ely-keskus arvioi kanaaliin sittenkin kertyvän kiintoainesta ajan saatossa. Ely esitti tilanteen korjaamista kunnossapitoruoppauksilla. Kesäkuussa ely-keskus katsoi, ettei estettä järven osittaiselle täyttämiselle ja poikkeusluvalle ole, mutta asemakaavat tulisi muuttaa vastaamaan poikkeamisluvan mukaista tilannetta. Hiedanranta on Näsijärven rannalla, Tampereen Lielahdessa sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa. Hiedanrantaan suunnitellaan asuntoja 25 000 ihmiselle, ja 10 000 työpaikkaa. Alueen suunnittelu käynnistettiin toden teolla vuonna 2016 kansainvälisellä ideakilpailulla. Kilpailun parhaiksi valittiin kaksi ehdotusta, Hiedanrannan Innovaatiolahti ja Reflectin Tre. Alueen suunnittelua jatketaan näiden töiden pohjalta. Yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin keväällä 2017. Työtä on tehty esimerkiksi kaikille avoimissa työpajoissa. Hiedanrannan rakentamisen on tarkoitus alkaa 2020-luvulla. Raitiotietä on määrä jatkaa Hiedanrannan alueelle ja sieltä Lentävänniemeen. Päätös raitiotien toisen vaiheen rakentamisesta on määrä tehdä lokakuussa 2020. Näsijärven osittaista täyttämistä koskevia valituksia käsitellään parhaillaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja Vaasan hallinto-oikeudessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus saa käsiteltäväkseen ympäristönsuojeluyhdistyksen valituksen 13 hehtaarin tekosaaren poikkeusluvasta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta odotetaan lupaa tekosaaren rakentamiseksi ratikkalinjaa varten.