Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Osa tamperelaispapeista aikoo vihkiä samaa sukupuolta olevia, vaikka kirkko kieltäisi

Kirkon pitää lähikuukausina ratkaista, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan 1. maaliskuuta 2017. Tampereen seurakunnat teki lokakuussa Tamperelaiset, papit ja avioliittolaki -verkkokyselyn, joka lähetettiin 84 papille. Heistä 61 vastasi. Kyllä- ja ei-kannat menivät liki tasan. Vastaajista 54 prosenttia kannattaa samaa sukupuolta olevien vihkimistä ja 46 prosenttia vastustaa. Luvut ovat hyvin samansuuntaisia kuin tamperelaisasukkaiden mitattu kanta viime vuonna. Hieman yli puolet tamperelaispapeista on päättänyt noudattaa kirkon valitsemaa kantaa, oli kanta sitten myönteinen tai kielteinen, kertoo Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien Silta -lehti. Kymmenen tamperelaispappia on päättänyt vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon, vaikka kirkko linjaisikin edelleen niin, että avioliiton kuuluu olla vain naisen ja miehen välinen. Samaten oman kielteisen kantansa aikoo pitää 15 tamperelaispappia, vaikka kirkko ottaisikin suvaitsevaisen kannan. Mitä tapahtuu papeille, jotka vastustavat kirkon linjaa, tuomiorovasti Olli Hallikainen ? - On kaksi vaihtoehtoa. Toinen on hallinnollinen tie eli asia menee tuomiokapitulin ratkaistavaksi, jos joku kantelee sinne papin toiminnasta. Silloin tuomiokapituli joutuu ottamaan asiaan kantaa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen pohjalta. En pidä hyvänä, että tästä asiasta lähdettäisiin käräjöimään maallisessa tuomioistuimessa. - Toinen, mielestäni parempi tie, olisi keskustelun tie kirkon sisällä. Toivon myös, että nekin papit, jotka haluavat vihkiä vastoin kirkon nykyistä kielteistä linjaa, voisivat pidättäytyä vihkimästä, kunnes tämä asia saadaan kirkossa ratkaistua. Kauanko kirkon kannan löytyminen kestää? - Tämä on sen verran vaikea asia kirkossa, että tämä vie aikaa. Kirkolliskokous päättää määräenemmistöllä siitä, voidaanko kirkossa vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Miksi osa pareista haluaa mieluummin kirkollisen vihkimisen kuin rekisteröidyn parisuhteen? - Kirkon vihkiminen tuntuu oikeammalta. Osa haluaa siunauksen, sillä vihkimisen sisältö on Jumalan siunauksen välittäminen. Jo nyt kirkossa voidaan rukoilla rekisteröidyssä parisuhteessa olevien kanssa tai heidän puolestaan. Hallikainen pitää tätä vaihtoehtoa hyvänä. Onko niin, että maaliskuussa voimaan tuleva laki ei sinänsä ole kirkkoa kohtaan velvoittava, vaan kirkko voi itse linjata, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia avioliittoon vai ei? - Näin minä olen ymmärtänyt, Olli Hallikainen sanoo. Miten kirkon kantaa vastoin toimivaa pappia mahdollisesti rankaistaisiin – tulisiko varoitus, sakkoa vai erotettaisiinko määräajaksi tai pysyvästi? - On vaikea arvioida, mitkä olisivat seuraamukset, koska tämä on aivan uusi tilanne kirkossa, sanoo Hallikainen. Sekä kirkon tuomikapituli että maalliset tuomioistuimet, kuten hallinto-oikeus ja korkein oikeus, ovat nyt uuden edessä. Ne joutuvat jatkossa päättämään, onko pappi toiminut oikein vai onko hän syyllistynyt vääryyteen. Ennakkoratkaisuja asiasta ei tietenkään ole. Osa oikeusoppineista on sitä mieltä, että ”rikkomuksesta” ei voi tulla seurauksia papille. Toisten mielestä pappi syyllistyy kirkkojärjestyksen ja kirkkolain rikkomiseen, jos hän vihkii samaa sukupuolta olevia. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä linjataan avioliitto vain miehen ja naisen väliseksi. Jokaisen hiippakunnan oma tuomiokapituli tekee ainakin periaatteessa itsenäisesti linjauksensa. Olli Hallikaisen tiedon mukaan kirkon piispat keskustelevat asiasta alkuvuonna, jotta tuomiokapituleille löytyisi yhtenäinen linja. - Jottei tulisi erilaisia linjauksia sen mukaan, missä hiippakunnassa pappi on, Hallikainen selittää. Eduskunta hyväksyi tasa-arvoiseen avioliittoon liittyvän avioliittolain muutoksen joulukuussa 2014. Sen mukaan myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton.