Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Perhevapaamalli on syytä uudistaa

Keskustelu perhevapaista kiihtyy poikkeuksetta vaalien lähestyessä. Kolumnissaan Tiia Paavilainen ( Aamulehti 11.3.2019) nosti tärkeän teeman esiin tarkastelemalla perhevapaita eritoten työelämän tasa-arvon kannalta. Erityisen huomion kirjoituksessa sai koko 2010-luvun keskusteluissa ollut ns. 6+6+6-malli, joka jakautuisi molempien vanhempien kuuden kuukauden mittaisiin vapaisiin, ja yhteiseen vapaasti jaettavaan kuuden kuukauden vapaajaksoon. Paavilaisen tulkinta mallista liian sitovana pohjautuu virhetulkinnalle. Toisin kuin Paavilainen esittää, ehdotettu malli ei millään tapaa edellytä, että isän tulisi käyttää omaa vapaajaksoaan. Näin on myös nykyisin. Toisin sanoen äiti voi halutessaan käyttää oman vapaajaksonsa lisäksi jaettavan kuuden kuukauden vapaajakson, jolloin myös äidin käytettävissä oleva perhevapaa lisääntyy nykyisestä mallista. Vanhempien oikeus yhtä pitkään perhevapaaseen lisäisi perheiden aitoja valinnanmahdollisuuksia sen suhteen, kumpi vanhemmista voi jäädä kotiin hoitamaan lasta. Nykyinen malli , jonka seurauksena äidit pitävät yli 90 prosenttia vanhempainpäivärahapäivistä ja vielä suuremman osan kotihoidontuesta, ylläpitää puolestaan naisten syrjintää työmarkkinoilla ja vahvistaa kulttuuria, jossa iso osa lastenhoidosta kaatuu myös pikkulapsivaiheen jälkeen äidin niskaan. Yhdenmittaisista jaksoista kostuva perhevapaamalli mahdollistaisi myös samaa sukupuolta olevien vanhempien yhdenvertaiset perhevapaamahdollisuudet. Kuten Paavilainen kuvaa, perhevapaat on tärkeä työelämäkysymys. On kuitenkin keskeistä muistaa, että ensisijaisesti perhevapaiden tehtävänä on mahdollistaa pienen lapsen hoito ja tukea lapsen kasvua. Näin ollen perhevapaauudistusta tehtäessä lapsilähtöinen näkökulma on keskeinen. Kahden vanhemman tapauksessa riittävän pitkän perhevapaan takaaminen molemmille vanhemmille mahdollistaa lapselle kahden turvallisen aikuisen hoivan ja tukee vahvan kiintymyssuhteen syntymistä lapsen ja molemman vanhemman välillä. Tämä tukee lapsen kasvua ja kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Perheiden moninaisuuden huomiointi perhevapaauudistuksen yhteydessä puolestaan tarkoittaa, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen mahdollisuus oman vanhemman tai muun läheisen aikuisen hoitoon, riippumatta siitä, ketä lapsen perheeseen kuuluu. Perhevapaiden kokonaisvaltainen uudistus on puhututtanut jo vuosia. Ehdotettu 6+6+6-malli on ollut vain yksi esimerkki, jolla isiä ja perheiden moninaisuutta voidaan huomioida nykyistä paremmin. Isien perhevapaaosuuden kasvattaminen ja perheiden moninaisuuden huomiointi ovat keskeisiä sijoituksia sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin että työelämän tasa-arvoon. Näin ollen yhtäläiset ja riittävän pitkät perhevapaat vanhemmille takaava perhevapaauudistus on syytä kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.