Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Linnan juhlat Näköislehti Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tällainen Kaakkois-Pirkkalan jättikaavan oli tarkoitus olla – yli puolet alueesta puistoa, asunnot tehokkaissa kerrostalokortteleissa

Kaakkois-Pirkkalan eli entinen Toivion osayleiskaava supistui merkittävästi luonnosvaiheesta. Silti kunnanhallitus päätti kaataa kaavan maanantain kokouksessa. Haastattelimme kaavaa valmistelleen arkkitehdin ennen kunnanhallituksen yllättävää päätöstä ja selvitimme, millainen kaavan oli määrä olla. "Urbaaneja ja tehokkaita korttelialueita" Osayleiskaavaehdotuksessa Toivion ja Linnakallion alueiden väliin rakennettavalle kokonaan uudelle asuinalueelle esitettiin 8 000–9 000 asukasta. Luonnosvaiheessa osayleiskaava oli mitoitettu 15 000 uudelle asukkaalle ja viheralueiden keskelle oli osoitettu asuinalue, joka oli uudessa ehdotuksessa poistettu. Kaavaa Pirkkalassa valmistelleen arkkitehti Santeri Kortelahden mukaan osayleiskaava-alueen pohjoisosaan oli tarkoitus rakentaa "urbaaneja ja tehokkaita korttelialueita". –Nykyisellä Toivion alueella asuu noin 1 250 asukasta pääasiassa omakotitaloissa, mutta osayleiskaava ei omakotirakentamista sisällä, vaan asunnot toteutetaan kerrostalokortteleihin. Toteutusta voisi verrata Pirkkalaan rakentuvaan Soljan alueeseen, selvitti Kortelahti. 720 hehtaarin osayleiskaava-alue Kunnanhallituksen nähtäville asettamassa osayleiskaavaehdotuksessa puistoalueiden osuus oli yli puolet Pirkkalan Toiviosta Lempäälän Sääksjärven rajoille ulottuvasta 720 hehtaarin alueesta. Kaavaluonnoksesta saatiin 153 osallisten jättämää mielipidettä ja 18 virallista lausuntoa. Luonnosvaiheen jälkeen poistettiin muun muassa asumisvaraukset valtatie 3:n varresta ja alueen keskiosasta, Vähä-Naistenjärven itäpuolelta. Eteläosan eli Sääksjärven ympäristön asumisvaraukset sekä Tampereeseen rajoittuvan Pärrinmaan teollisuus- ja työpaikka-alueen varaukset oli merkitty pitkän aikavälin reservialueiksi. Rakentamisen aloittamiseen vielä 8–9 vuotta Arkkitehti Santeri Kortelahti arvioi ennen kunnanhallituksen kokousta, että kauhakuormaajat eivät uudelle asuinalueelle ilmesty aivan lähiaikoina, sillä rakentamisen aloittamisen oli määrä alkaa 8–9 vuoden kuluttua. –Koko kaava-alueen pohjoisosan on arvioitu rakentuvan 30 vuoden kuluessa eli vuoteen 2050 mennessä. Vasta sen jälkeen kaavoitetaan mahdollisia reservialueita Sääksjärven tuntumasta, Kortelahti arvioi ennen kaavan kaatamista. Virkistysaluekäytäviä oli kaavassa levennetty ja Taaporinvuoren ympäristöä esitettiin haettavaksi luonnonsuojelualueeksi. 160 hehtaarin hiilinieluvaraus Valmisteluvaiheessa kaavaehdotukseen oli sisällytetty noin kahden–kolmen neliökilometrin suuruinen yhtenäinen ulkoilu- ja virkistysalue. Osana ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitä osayleiskaavassa muodostettiin iso osa alueen keskeisestä virkistys- ja ulkoilualueesta erityiseksi hiilinieluksi, jolla oli määrä turvata 160 hehtaarin metsäalue tulevaisuuteen hiiltä sitovaksi. Kaava-aluetta halkoivat pohjois-etelä- ja länsi-itä -suuntaiset kokoojakadut, joiden risteyskohtaan oli tarkoitus rakentua uuden Vuores-tyyppisen asuinalueen keskustan. Saadun palautteen pohjalta oli linjattu länsi-itä -suuntaista kokoojakatua kauemmas Toivion koulusta sen eteläpuolella. Työpaikka-alueiden oli tarkoitus keskittyä alueen pohjoisreunaan valtatie 3:n melualueelle. Uudet asumisen aluevaraukset liittyivät keskuspuistojen välityksellä työpaikka-alueisiin ja vanhaan Toivioon. Toivion pientaloalueella asui vuoden 2017 lopussa tilastokeskuksen mukaan 1 250 asukasta. Alueella sijaitsee Toivion koulu, jossa on 263 oppilasta, päiväkoti sekä hoivakoti. Kaava-alueen eteläosassa, Sääksjärvellä on vakituista asutusta sekä loma-asutusta. Väestömäärä on noin 100 asukasta.