Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Metsänomistajien kannettava kortensa kekoon

Suomen metsien hyvinvointi on pienistä kiinni. Suurin osa metsistä on kotitalouksien omistuksessa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan perhemetsätiloja on noin 350 000 ja niillä on yli 600 000 metsänomistajaa. Vielä selvemmin kotitalouksien merkitys tulee ilmi, kun todetaan, että niiden omistusosuus metsämaasta on 60 prosenttia. Kotitalousomistajat myyvät 80 prosenttia metsäteollisuuden tarvitsemasta kotimaisesta puusta. Metsänomistajien arvot vaihtelevat aiempaa enemmän. Kyse ei ole yhtenäisestä joukosta. Kaupungeissa asuvia metsänomistajia on yhä enemmän. Osalla näkemykset metsänhoidosta eroavat perinteisen maaseudulla asuvan maanviljelijä-metsänomistajan tavoitteista. Omistajat ikääntyvät. Metsäomaisuutta siirtyy jälkipolville. Heidän arvonsa ja tarpeensa metsää kohtaan voivat olla toisenlaisia kuin vanhemmilla. Kaikkia omistajaryhmiä tulisi yhdistää metsien aktiivinen hoito. Osalla omistajista on selvästi parannettavaa. Ensiharvennushakkuissa on petrattavaa. Pirkanmaalla ensiharvennuksia tulisi Suomen metsäkeskuksen mukaan lisätä peräti 50 prosentilla eli lähes 5 000 hehtaarilla vuosittain. Eniten rästiä on taimikonhoidossa. Nuorten taimikoiden aikaiseen hoitoon tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota. Viime vuonna Pirkanmaalla yksityismetsänomistajat saivat kantorahatuloja noin 180 miljoonaa euroa. Nousua tuli edellisestä vuodesta noin 30 miljoonaa euroa johtuen hakkuumäärien kasvusta ja kantohintojen noususta. Energiapuulla on myös kysyntää, ja metsähaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita käytetään energialaitoksissa polttoaineena. Esimerkiksi Tampereella Naistenlahden puupolttoaineet ovat lähes kokonaan peräisin Pirkanmaalta. Puun käyttöä on mahdollista lisätä voimalaitoksen uudistamisen toteuduttua, mikä on hyvä tieto metsänomistajien kannalta. Valtioneuvoston torstaina vahvistamassa päivitetyssä kansallisessa metsästrategiassa on tärkeänä lisäyksenä ilmastokestävä metsätalous. Heikosti hoidettu metsä tuntuu omistajansa kukkarossa. Näreillä on vaikea lyödä rahoiksi. Hyvällä metsänhoidolla on tulovirran lisäksi kauaskantoisia seurauksia. Terveellä monimuotoisella metsällä on heikkoa parempi hiilensidontakyky. Hyvä metsänhoito on ilmastoteko.