Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Uusi hätäkeskusjärjestelmä tekee valtavasti virhearvioita ja lähettää lääkärihelikopterin hukkareissuille – Potilaita uhkaa jäädä tavoittamatta, erityisesti Tampereella voi tulla ongelmia

Lääkärihelikoptereilta jää lähitulevaisuudessa potilaita tavoittamatta, sanoo Suomen lääkärihelikoptereita hallinnoivan FinnHEMS:n tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen . Syynä on uusi hätäilmoitusten välitysjärjestelmä Erica, joka on nostanut rajusti sekä helikopterien tehtävämääriä että peruttujen tehtävien määriä. FinnHEMS:n tekemässä raportissa Erica-järjestelmän käyttöönottoa Suomen eteläosien hätäkeskuksissa pidetään uhkana lääkärihelikopterien toiminnalle. Sen jälkeen, kun Erica otettiin käyttöön Oulun ja Pohjois-Suomen alueella marraskuun lopussa, tehtävämäärä kasvoi 50 prosenttia, mutta käytännössä kaikki lisääntyneet hälytykset päättyivät tehtävän keskeytykseen. Ensimmäisen kuukauden jälkeen tehtävämäärä on saatu vähenemään riskiarvioita kehittämällä, mutta luvut ovat yhä 35 prosenttia koholla. Tehtävämäärät ovat nousseet, koska järjestelmän taustalla vaikuttava automatiikka arvioi osan hälytystehtävistä turhan vakaviksi ja kiireisiksi. Aiemmin arvion tekivät hätäkeskuspäivystäjät. Peruutettu lento hidastaa lähtöä muihin tehtäviin Näin suurta tehtävämäärien ja keskeytettyjen tehtävien määrää ei tulla kestämään ruuhkaisimmissa tukikohdissa Tampereella ja Vantaalla, Virkkunen sanoo. –Se lisää väistämättä päällekkäisten tehtävien määrää, ja silloin joitakin potilaita jää saavuttamatta. Tiistaina 12. helmikuuta Ericaan siirtyneen Porin hätäkeskuksen alueella toimiva Tampereen tukikohta on Suomen kiireisin. Ennen Ericaa tehtäviä oli vuorokaudessa keskimäärin noin kahdeksan. Peruutetut lennot hidastavat toisille tehtäville lähtöä, koska niiltä joudutaan usein palaamaan tukikohtaan tankkausta varten ennen uutta lähtöä. Sitä ei pystytä arvioimaan, onko joiltakin potilailta jo jäänyt apua saamatta. FinnHEMS:n raportin mukaan kasvanut työmäärä on myös kuormittanut helikopterilääkäreitä kohtuuttomasti. Hätäajot ovat lisääntyneet Ensihoito ja poliisi ajavat kiiretehtävien kasvun vuoksi aiempaa enemmän pillit päällä. –Kiiretehtävien kasvu on pois etenkin celsius-luokan tehtävistä eli alemman kiireluokan tehtävistä, Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen sanoo. Hoitoyksikkö on sidottu tehtävään ainakin siihen asti, että paikan päältä saadaan uusi tilannearvio. Siitä syystä seuraavan potilaan luokse pääseminen on toisinaan viivästynyt. –Erica näyttäisi toimivan parhaiten kaupunkiympäristössä. Lapin pitkillä välimatkoilla toivotunlaisen hälytysmallin rakentaminen on vaatinut paljon työtä, Karjalainen sanoo. Oulun sairaanhoitopiirin alueella kiireellisten tehtävien määrä tuplaantui aluksi, mutta tilanne kohentui huomattavasti jo Erican toisen toimintakuukauden aikana. Osa potilaista on myös saanut apua nopeammin, koska Erican automatiikka löytää sopivimman ensihoitoyksikön sijainnin ja riskiarvion perusteella entistä paremmin. Poliisin apu on osin viivästynyt Poliisien kiireellisten tehtävien lisääntyminen on johtanut siihen, että osaan vähemmän kiireen tehtävistä on tullut pientä viivettä. Näin kertoo Oulun poliisin valvonta- ja hälytysyksikön johtaja Jyrki Kivirinta . Ensialkuun kiireellisten tehtävien määrä nousi hetkellisesti lähes puolella, mutta sittemmin luvuissa on päästy lähelle edeltävää tilannetta. –Nyt poliisin kenttäjohtajat pystyvät korjaamaan valtaosan liian kiireisistä arvioista, Kivirinta sanoo. Ylimmän kiireluokan tehtävien vuoksi on myös keskeytetty vähemmän kiireisiä. Kivirinta huomauttaa, että hälytysajo pillit päällä on aina riski muulle liikenteelle. Tehtävämäärää vähennetään riskiarvioita parantamalla Järjestelmän vaihdosta seuranneet ongelmat korjautuvat, kun algoritmejä ja riskimäärityksiä tarkennetaan, Hätäkeskuslaitos sanoo. –Toivomme, että kesään mennessä saamme kasvaneet kiiretehtävät Ericaa edeltävälle tasolle tai ainakin laskemaan huomattavasti, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon toimialapäällikkö Ari Ekstrand Hätäkeskuslaitoksesta. Paisuneita tehtävämääriä on näin tekemällä jo saatu selvästi laskettua ensimmäisistä viikoista. Ekstrandin mukaan oli ennalta tiedossa, että kiireellisten tehtävien määrä nousee aluksi, mutta kasvun suuruus yllätti Hätäkeskuslaitoksen. Riski- ja kiireellisyysarviot on ruuvattu alkuvaiheeseen tietoisesti ennemmin liian tiukoiksi kuin löyhiksi. –Yliarviointi hukkaa ensihoidon resursseja väärään paikkaan, mutta aliarviointi olisi potilaiden kannalta hyvin haitallista, Ekstrand sanoo. Algoritmeja ohjaavia riskimäärityksiä tarkentavat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, poliisi sekä sairaanhoitopiirien ja Hätäkeskuslaitoksen edustajat. Automatiikka nopeuttaa tulevaisuudessa hälytysten välittämistä Hyödyt, joita Erica-järjestelmästä saadaan sen toimiessa kunnolla, ovat merkittäviä. –Tiivistetysti voi sanoa, että se tasaa laatua, nopeuttaa hälytysten välittämistä ja jatkossa tehtäville saadaan matkaan tarkoituksenmukaisin yksikkö, Hätäkeskuslaitoksen Ekstrand sanoo. Kun Erica on saatu käyttöön koko Suomessa, se mahdollistaa ruuhkautuneen hätäkeskuksen puheluiden siirtämisen muihin keskuksiin. Tasalaatuisuus taas seuraa hätäpuheluiden ja riskiarvioiden standardisoitumisesta ja automatiikasta. Vapaat yksiköt löytää kartalta jatkossa automatiikka. Se myös välittää hälytysviestit kenttäyksiköille, eikä virkailijan tarvitse enää poistua hätäpuhelusta. Myös jonotusajan pitäisi lyhentyä, koska Erica vastaa puheluihin automaattisesti. Erityisesti kriittisten potilaiden saavuttaminen nopeutuu, kun automatiikka valitsee sopivan hoitovalmiuden yksikön sijainnin, kiireen ja potilaan tilan perusteella. –Tämä näyttää jo pienentäneen hälytysviiveitä tietyissä tehtävälajeissa, vaikka mitään kattavaa analyysiä ei vielä ole tehty, Ekstrand kertoo. Erica kerää dataa hätäpuheluiden välittämisen kaikista vaiheista. Se mahdollistaa Ekstrandin mukaan lääketieteellisen tutkimuksen ja sen pohjalta tehtävän hätäkeskusten tutkimukseen perustuvan kehittämisen. Oikaisu 16.2. kello 18.43. Täsmennetty ilmaisua ingressissä, lisätty sanat Porin hätäkeskuksen alueella toimiva Tampereen tukikohta. Suomen kuusi hätäkeskusta siirtyvät uuteen hätäpuhelujen välitysjärjestelmään Ericaan. Tähän mennessä Erica-järjestelmä on otettu käyttöön Oulun, Kuopion ja Porin hätäkeskuksissa. Kesäkuuhun mennessä uuteen järjestelmään siirtyvät loput kolme hätäkeskusta: Vaasa, Turku ja Kerava. Jatkossa koko Suomi kuuluu yhtenäiseen hätäkeskuspalveluun. Erica on pitkälle automatisoitu järjestelmä, jonka riski- ja kiireellisyysarviot perustuvat algoritmeihin. Sen automatiikka välittää hälytystehtävät ja valitsee tarkoituksenmukaisen tason hoitoyksikön hätäkeskuspäivystäjän syöttämien vastausten perusteella. Hätäpuhelun soittajille järjestelmän muutos ei näy.