Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Vanhustenhoidossa tehdään myös hyvää työtä

Vanhustenhoidossa on myös hyviä yksiköitä, kuten Kymijoen Hoiva ry:n tehostetun palveluasumisen yksiköt Rantakoti, Honkakoti ja Iltarusko sekä Akaan kaupungin Havulinnan palvelutalo. Näitä joita La Carita -säätiö palkitsi äskettäin. Kymijoen Hoiva hyödyntää narratiivisen hoitotyön periaatetta: Asukkaasta kerätään tietoa hänen elämänhistoriastaan. Tiedon pohjalta rakennetaan yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä toivekartta. Havulinnan palvelutalo toimii tehostetun palveluasumisen yksikkönä. Työntekijöiden aloitteesta Havulinnaan rakennettiin aistitila keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville sekä heidän omaisilleen. Hyvä vanhustenhoito on turvaa sekä yksilöllistä hoivaa ja kohtaamista. Asukkaiden voimavaroja ja osallisuutta tuetaan esimerkiksi kuntoutuksella ja viriketoiminnalla. Ruokailuun ja muuhun perushoitoon on riittävästi aikaa. Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti. Kirjaaminen on päivittäistä ja toimii laadun mittarina. Omaiset osallistuvat palavereihin. Myös saattohoito on yksilöllistä ja siihen on aikaa. Hyvässä yksikössä työyhteisöt kehittävät itse palvelun sisältöä ja jaksamistaan. Koulutettua hoitohenkilökuntaa on riittävästi, ja tukipalveluihin on palkattu erikseen henkilökuntaa. Jokaisen osaamista arvostetaan ja hyödynnetään asiakkaan parhaaksi. Täydennyskoulutukseen on mahdollisuus päästä joka vuosi. Kaikissa SuPerin tekemissä selvityksissä ja jäsenten yhteydenotoissa välittyy vahvasti hoitajien halu tehdä työtään hyvin. Vanhustenhoitoa pidetään erityisen merkityksellisenä ja arvokkaana. Viime vuosina on yhä selkeämmin tullut esiin hoitajien huoli siitä, ettei työtä voi tehdä niin hyvin kuin haluaisi ja pitäisi. Huoli jäsenten jaksamisesta on ollut valtavan suuri myös SuPerissa. On selvää, että hoitajien määrää on lisättävä, jotta asiakkaat saavat tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa ja hoitajat saavat tehdä työtä, johon heillä on koulutus, osaaminen ja halu. Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin ja vanhustenhoitoa on kehitettävä kokonaisuutena. Epäkohtien esiintuomisen on oltava nykyistä helpompaa, eikä siitä saa seurata ongelmia työntekijälle.