Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Lempoisten uimarannan noro-ongelma saattaa vaatia mittavia tutkimuksia – vesistössä lukemattomia uimapaikkoja: "Tilanne saattaa olla hyvin erilainen ensi kesänä"

Lempäälän Lempoisten uimarannan norovirusongelma on jatkunut kesästä 2018 saakka. Tuoreimmat mittaukset tammikuun loppupuolelta paljastivat, että virusta on vedessä, mutta talviuintia ei kielletä. Perusteluna on mittausten osoittamat pitoisuudet, jotka ovat pieniä talviuimareiden terveyden kannalta. Pirtevan vs. ympäristöterveyspäällikkö Anna Pasanen alleviivaa noroviruksen lähteen selvittämisen tärkeyttä siinä tapauksessa, jos tilanne pysyy muuttumattomana ensi kesän uimakauden alkaessa ja ranta joudutaan laittamaan uimakieltoon. –Meidän toimiamme terveydensuojeluviranomaisina ohjaavat hyvin rajalliset resurssit valvoa erinäisiä ihmiselle vaaraa aiheuttavia riskejä. Tällä hetkellä tutkitulla viruspitoisuudella riski sairastua noroon uimalla Pyhäjärvessä Lempoisten rannalla on äärimmäisen pieni, mutta tilanne saattaa olla hyvin erilainen ensi kesänä, mikäli norovirusta edelleen löytyy ja lämpimät säät houkuttavat paikalle paljon uimareita. Lukemattomia rantoja tutkittava kesällä? Pasanen näkee, että mikäli uiminen Lempoisten rannalla kielletään ensi kesänä, on syytä kyseenalaistaa myös muiden Pyhäjärven ja koko Vanajan vesistön uimarantojen turvallisuus. –Tarkoitan sekä yleisiä että lukemattomia yksityisiä uimarantoja ja -paikkoja. Emme voi varsinaisesti sanoa etsivämme pisaraa valtamerestä, mutta tässä tapauksessa jätevesilähteen metsästäminen isosta vesistöstä on todella haastavaa. Lähteen selvittäminen vaatisi erittäin systemaattisen, tarkoin suunnitellun ja oikeilla sekä riittävän suurilla näytemäärillä tehdyn tutkimusasetelman, johon valitettavasti yksittäisellä terveydensuojeluviranomaiseilla ei ole riittävästi resursseja. Laajoja tutkimuksia? Yksittäinen norovirusnäyte maksaa kunnalle satoja euroja ja Pasasen mukaan monessa tapauksessa on järkevää tutkia uimavedestä yksittäisen viruksen lisäksi myös muita uimakelpoisuudesta kertovia merkkejä. Norovirusta ei tutkita uimavesistä rutiininomaisesti, vaan ainoastaan mikäli on aihetta epäillä uimavettä vatsatautiepidemian aiheuttajana. –Mikäli noroviruspitoisuudet Lempoisten uimarannalla aiheuttavat ensi kesänä uimareille vaaraa, on aiheellista yrittää saada Vanajan vesistöön liittyvät eri viranomaiset – ainakin ympäristöterveyden ja -suojelun puolelta – sekä vaikutusalueella olevat kunnat yhdessä pohtimaan mahdollisuuksia vesistön tilan selvittämiseksi. Jätevesiä päästävää lähdettä on myös etsittävä yhdessä ja toimenpiteitä puhtaampien uimavesien turvaamiseksi on pantava käytäntöön. Pasanen painottaa, että vesistön alueen väestöpohja ja hyötykäyttö on suurta ja siksi yhteistyötä tarvitaan yli eri alojen virastojen. –Suurimpana ongelmana pidän sitä, että valvovat viranomaiset tarkastelevat vesistöä hyvin erilaisista näkökulmista. Ympäristönsuojelua ei esimerkiksi varmastikaan kiinnosta juuri noro, sillä norolla ei ole ympäristönsuojelun kannalta mitään merkitystä. Systemaattinen yhteistyö puuttuu. Kesän tilanne vielä avoin Ensi kesän norovirustilannetta Lempoisten rannalla ei voi ennustaa. Olennaista tartunnan kannalta on se, että uimisen määrä ja tapa muuttuu kesällä. –Mahdollinen uimakielto perustuu THL:n antamaan kannanottoon sekä (Maailman terveysjärjestö) WHO:n määrittelemään infektioriskiin, joka hyvin yksinkertaistetusti lasketaan ottamalla huomioon uidessa oletettavasti suuhun joutuneen, viruksia sisältävän luonnonveden määrä. Kesällä uintikäyttäytymisen ollessa hyvin erilaista – ollaan pidempään vedessä, laitetaan päätä enemmän veden alle – infektioriski samoilla viruspitoisuuksilla on ymmärrettävästi suurempi. Kesällä uimareiden joukossa on myös enemmän infektiolle alttiimpia lapsia.