Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Tähtijutut Näköislehti

Vanhustenhoidon ongelmien käsittely on liian yksipuolista – laatuun vaikuttavat kaikki tekijät toimitusjohtajasta omaisiin

Seurasin jo vuoden 2016 loppukesällä Aamulehdessä käytyä keskustelua vanhustenhoidosta. Ongelmat ovat saaneet kasvaa, ja asian käsittely on yksipuolistunut. Henkilöstömitoitus on noussut keskeiseksi teemaksi. Hyvä vanhusten hoito edellyttää kuitenkin monta rakennuspalikkaa. Näistä jokaista pitää tarkastella erikseen. Tarkastelu on aloitettava tekijöiden koulutuksesta ja soveltuvuudesta hoivatyöhön. On tarpeen arvioida koulutukseen valittavien motivaatiota ja henkistä kypsyyttä. Lisäksi on tarkasteltava koulutuksen sisältöjä ja opettajien ammattipätevyyttä. Työnjohdon tehtävä on huolehtia, että henkilökunnan tiedot ja taidot ovat ajan tasalla ja varmistaa, että työn tarkoitus ja tavoitteet kirkastuvat kaikille. Esihenkilö on vastuussa työn organisoinnista siten, että tehtävien ja työvuorojen suunnittelu palvelee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hänen velvollisuutensa on laatia aloitteita henkilöstömäärään ja laatuun tehtävien vaatiman koulutuksen mukaisesti varmistaakseen, että työntekijöitä on riittävästi. Avainasemassa ovat myös vanhusten hoidosta päättävät virka- ja luottamushenkilöt, joiden on suotavaa laajentaa näkemystään eikä keskittyä pelkästään taloudenhoitoon. Toimitusjohtajien ym. päättävässä asemassa olevien tehtävänä on määritellä organisaation arvot ja tavoitteet ja laajentaa ymmärrystään siitä, mitä ja minkälaisia resursseja vaaditaan laadukkaaseen hoitoon. Omistajat ja palvelujen tuottajat vaihtuvat usein lisäten kaikkien työtä. Vanhusten omaiset ja läheiset ovat tarvittaessa vanhusten asioiden ajajia. He tuntevat vanhuksensa ja tietävät heidän toiveensa. Sairaana ja väsyneenä kaikki eivät jaksa tai uskalla esittää toiveita. Erityisesti muistisairaat tarvitsevat omaisten tuen tullakseen ymmärretyiksi. Omaisilla tulee olla oikeus ja velvollisuus palautteen antamiseen henkilökunnalle pelkäämättä nurjaa suhtautumista. Yhteistyö omaisten ja henkilökunnan välillä parantanee hoidon laatua.