Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Nyt tuli madonluvut seuraavalle hallitukselle: Julkista taloutta sopeutettava nopeasti kahdella miljardilla eurolla

Julkista taloutta tulisi vahvistaa suorin sopeutustoimin yhteensä vähintään 2 miljardilla eurolla vuoteen 2023 mennessä, valtiovarainministeriön viranhaltijat neuvovat seuraavaa hallitusta maanantaina julkistamassaan puheenvuorossa. Se tarkoittaa etenkin menojen leikkauksia, koska verotusta on viranhaltijoiden arvion mukaan mahdollista kiristää vain hyvin rajoitetusti. Julkista taloutta nopeasti vahvistavat toimet ovat valtiovarainministeriön viranhaltijoiden mukaan tärkeitä, jotta ehditään kerätä puskureita seuraavan taantuman varalle. Lisäksi väestön ikääntyminen kasvattaa automaattisesti vuosittain julkisia menoja, joten ilman nopeavaikutteisia toimia julkinen talous heikkenee. Tulevalla vaalikaudella finanssipolitiikan lähtökohdaksi tulisi ottaa julkisen talouden 0,5 prosentin ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT:hen) vuonna 2023. Valtiovarainministeriön viranhaltijat kannustavat seuraavaa hallitusta myös jatkamaan rakenteellisten uudistusten toteuttamista. Niiden avulla tulisi tavoitella 2020-luvun loppuun mennessä julkisen talouden vahvistamista yhteensä noin 5 miljardilla eurolla. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä, jos ensinnäkin varmistetaan, että maakunta- ja sote-uudistus hillitsee kustannusten kasvua tavoitellut 3 miljardia euroa. Sen lisäksi pitää päättää toimista, joiden avulla työllisyysaste voi nousta 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kolmen prosenttiyksikön kasvu työllisyysasteessa edellyttäisi noin 100 000 työllisen lisäystä nykyisestä. Kaikkien tavoitteiden myötä julkinen talous vahvistuisi yhteensä 7 miljardia euroa 2020-luvun loppuun mennessä verrattuna siihen, että mitään ei tehdä. Julkisen talouden velkasuhde laskisi nykyisestä 60 prosentista noin 55 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä ja noin 50 prosenttiin 2020-luvun loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina viranhaltijapuheenvuoron " Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta ", jossa käsitellään tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Ministeriö haluaa julkaisussaan arvioida tulevan vaalikauden näkymiä ja tuoda julkiseen keskusteluun ratkaisuvaihtoehtoja. Taantumaan heikot eväät Pitkään alijäämäisenä jatkunut julkinen talous on tasapainottumassa vahvan suhdannenousun ja toteutettujen sopeutustoimien ansiosta. Talouskasvu on kuitenkin hidastumassa eikä seuraavan taantumankaan mahdollisuutta tulevalla vaalikaudella voi sulkea pois. Julkinen talous on huomattavasti heikommassa tilanteessa kohtaamaan seuraavan taantuman kuin ennen vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä. Valtiovarainministeriön viranhaltijat arvioivatkin, että jo keskikokoinen taantuma ajaisi Suomen julkisen talouden alijäämän EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen kolmen prosentin alijäämärajan yli. Valtiovarainministeriön viime joulukuussa laaditun arvion mukaan julkisen talouden kestävyysvaje on lähes 4 prosenttia suhteessa BKT:hen eli 10 miljardia euroa vuoden 2023 tasossa. Laskelmassa ei ole huomioitu esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistusta, jonka toteutuminen ei ole varmaa. Alennetut alvit ylös? Julkista taloutta voidaan vahvistaa nopeasti menoja leikkaamalla ja verotusta kiristämällä. Viranhaltijapuheenvuorossa kehotetaan kohdistamaan menoleikkaukset mahdollisuuksien mukaan niin, että ne eivät heikennä talouskasvun edellytyksiä. Verotusta on viranhaltija-arvion mukaan mahdollista kiristää vain hyvin rajallisesti, jotta ei heikennetä talouskasvua ja työllisyyttä. Vähiten haitallista olisi kohdistaa veronkorotukset kuluttamisen ja kiinteistöjen verotukseen. Verotuloja voidaan lisätä myös karsimalla tehottomia verotukia. Kulutusverojen kasvattaminen voitaisiin valtiovarainministeriön viranhaltijoiden mukaan tehdä esimerkiksi korottamalla alennettuja arvonlisäverokantoja. Työn verotuksessa kireän marginaaliverotuksen lieventäminen kannustaisi osaamisen hankkimiseen ja purkaisi kannustimia muuntaa ansiotuloja pääomatuloiksi. Lisäksi osinkoverotusta olisi uudistettava siihen liittyvien ongelmien korjaamiseksi. Kestävyysvajeen vuoksi verotusta ei tule nettomääräisesti keventää, virkamiespuheenvuorossa neuvotaan. Työllisyyttä voidaan kohentaa uudistamalla sosiaaliturvan, verotuksen ja palvelujärjestelmän muodostamaa kokonaisuutta, joka vaikuttaa työnteon kannustimiin. Ikääntyneiden työllisyyttä olisi mahdollista edelleen nostaa tukemalla työelämässä pysymistä ja rajoittamalla varhaisen työelämästä poistumisen reittejä. Aamulehti on päättänyt välttää sukupuolittuneita, mies-päätteisiä sanoja ammateista ja tehtävistä. Siksi teksteissämme voi esiintyä totutusta poikkeavia ilmaisuja.