Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Huume- ja seksuaalirikosten määrä kasvoi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella viime vuonna – rikosten kokonaismäärä kuitenkin väheni

Rikoslakirikosten määrä väheni vuonna 2018 Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella hieman, noin 0,5 prosenttia. Poliisin tietoon tuli vuoden 2018 aikana lähes 60 000 rikoslakirikosta. Rikoslakirikoksia ovat muun muassa omaisuus-, seksuaali-, liikenne-, huumausaine- sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset. Rikoslakirikoksia ilman liikennerikoksia käytetään usein poliisin toiminnan mittarina. Niiden määrä väheni edellisestä vuodesta lähes tuhannella rikoksella, eli yli kaksi prosenttia. Rikoksia tuli poliisin tietoon viime vuonna 43 302. Omaisuusrikokset vähenivät yli tuhannella Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 aikana 27 608 omaisuusrikosta. Määrä väheni edellisestä vuodesta yli tuhannella, eli 3,65 prosenttia. Rikosryhmistä voimakkaimmin vähenivät vahingontekorikokset, mutta myös petosrikoksissa ja näpistyksissä on ollut jo muutaman vuoden hyvä suuntaus. Törkeiden ryöstöjen määrä väheni 14 rikoksella, mutta samaan aikaan ryöstöjen ja niiden yritysten määrä lisääntyi, jonka seurauksena ryöstörikosten kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta. Rikoksesta kirjataan rikosnimike törkeä ryöstö muun muassa silloin, kun tekovälineenä käytetään terä- tai ampuma-asetta. Omaisuusrikoksiin kuuluvien kiristysrikosten määrä lisääntyi 35 rikoksesta 111 rikokseen. Suurin lisäys oli kiristyksen yrityksissä, jotka olivat seurausta usein sähköpostitse tulleista englanninkielisistä viesteistä, joilla vastaanottajalta yritettiin kiristää rahaa. Väkivaltarikokset vähenivät Väkivaltarikoksia ovat henkirikokset, pahoinpitelyt ja seksuaalirikoksista raiskaukset. Rikosten kokonaismäärä väheni edellisestä vuodesta noin sadalla, eli lähes kahdella prosentilla. Henkirikokset yrityksineen vähenivät kaikkien rikosnimikkeiden osalta. Pahoinpitelyrikoksissa vähenivät lievät pahoinpitelyt. Muut pahoinpitelyrikokset lisääntyivät tai pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yleisen paikan pahoinpitelyt vähenivät, mutta yksityisellä paikalla tapahtuneet rikokset lisääntyivät. Väkivaltarikoksiksi luettavissa seksuaalirikoksissa lisääntyivät raiskaukset ja raiskauksen yritykset. Seksuaalirikokset lisääntyivät Seksuaalirikokset jaetaan poliisin tulostietojärjestelmässä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, raiskausrikoksiin ja muihin seksuaalirikoksiin. Rikokset lisääntyivät kaikissa rikosryhmissä. Poliisin tietoon tuli viime vuonna 549 seksuaalirikosta, kun edellisvuonna määrä oli 106 vähemmän. Eniten rikokset lisääntyivät rikosryhmässä muut seksuaalirikokset, jossa määrä kasvoi erityisesti pakottaminen seksuaaliseen tekoon rikoksissa. Lue lisää: Tältä seksuaalirikostilastot näyttävät Tampereella: Ulkomaalaisten epäiltyjen osuus on kasvanut raiskauksissa ja lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä viime vuonna Huumausainerikokset lisääntyivät yli 8 prosenttia Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 aikana 3 828 huumausainerikosta, eli 287 rikosta enemmän kuin vuoden 2017 aikana. Suhteellisesti rikosten määrä lisääntyi yli kahdeksan prosenttia. Tyypillisimmät rikosnimikkeet ovat huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä huumausainerikos, joiden kaikkien osalta rikosten määrä lisääntyi. Huumausainerikosten kokonaismäärä lisääntyi viidettä vuotta peräkkäin. Vuoden 2018 aikana Sisä-Suomen poliisilaitoksessa panostettiin erityisesti huumausainerikosten paljastamiseen, mikä myös näkyy poliisin tietoon tulleiden rikosten määrässä. Poliisin tietoon tuli talousrikoksia edellisten vuosien tahtiin Sisä-Suomen poliisilaitos luokittelee rikosten tunnusmerkistön perusteella vuosittain noin 200 rikosilmoitusta talousrikoksiksi. Määrä väheni edellisestä vuodesta kahdella 197 luokitukseen. Vuoden 2018 aikana Sisä-Suomen poliisilaitos onnistui erityisen hyvin talousrikosten rikoshyödyn haltuun saamisessa. Rahamäärä lisääntyi 2 836 179 eurosta 4 233 158 euroon, mikä oli jo kolmatta vuotta poliisilaitoksista eniten. Liikennerikokset lisääntyivät Liikennerikokset ovat suurelta osin eri törkeysasteen rattijuopumuksia, liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta. Liikennerikoksissa lisääntyivät eniten kulkuneuvon kuljettamiset oikeudetta. Rattijuopumusten ja törkeiden rattijuopumusten määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Pidemmällä aikavälillä rattijuopumusten määrä on lisääntynyt ja törkeiden rattijuopumusten määrä vähentynyt. Ilmiö on seurausta siitä, että muun huumaavan aineen osuus päihtyneiden kuljettajien keskuudessa on lisääntynyt ja alkoholin osuus vähentynyt. Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa Ulkomaan kansalaisten tekemien rikosten määrä väheni edellisvuodesta 2,4 prosenttia. Rikosten määrä oli 2 985, mikä on noin 2,5 prosenttia kaikista rikoksista. Tilastossa ulkomaan kansalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Maassa oleskelun syyllä tai pituudella ei ole merkitystä. Ulkomaan kansalaisten tekemien seksuaalirikosten rikosten määrä kasvoi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella merkittävästi. Vuonna 2018 poliisin tietoon tuli 92 seksuaalirikosta, joissa epäilty oli ulkomaan kansalainen. Edellisvuonna määrä oli 54. Raiskausrikosten määrä oli viime vuonna 50, kun edellisvuonna määrä oli 27. Ulkomaan kansalaiset syyllistyivät myös törkeisiin varkauksiin selvästi edellisvuotta useammin. Vuonna 2017 epäiltyjä oli 50, viime vuonna 90. Ulkomaan kansalaisten tekemien ryöstöjen, pahoinpitelyiden ja omaisuusrikosten määrä väheni viime vuonna edellisvuodesta. Katuturvallisuusindeksi parani Katuturvallisuusindeksi tarkoittaa tiettyjen rikosten painotetun lukumäärän suhdetta väestön määrään. Ryöstöt, törkeät ryöstöt ja törkeät pahoinpitelyt painotetaan 10 pisteellä, pahoinpitelyt ja lievät pahoinpitelyt viidellä pisteellä sekä vahingonteot, törkeät vahingonteot ja liikennejuopumukset yhdellä pisteellä. Katuturvallisuusindeksi parani edellisen vuoden 96,66 yksiköstä 100,46 yksikköön. Hälytystehtävien määrä lisääntyi Poliisin hälytystehtävien määrä Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella lisääntyi 2,16 prosenttia 138 287 tehtävään Hälytystehtävät jaetaan kolmeen kiireellisyysluokkaan, joista A on korkein kiireellisyysluokka, B kiireellinen ja C kiireetön. Vuoden 2018 aikana tehtävien määrä lisääntyi A- ja C -kiireellisyysluokissa. Kiireellisyysluokassa A lisäystä oli kaikissa tehtäväryhmissä. Toimintavalmiusajat paranivat hieman Toimintavalmiusaika tarkoittaa sitä aikamäärää, joka ensimmäiseltä poliisipartiolta kuluu tehtävän saamisesta tehtäväpaikalle saapumiseen. Vuoden 2018 aikana poliisilla meni Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella tehtäväpaikalle saapumiseen A -kiireellisyysluokan tehtävissä keskimäärin 9,6 minuuttia ja ja A+B -kiireellisyysluokassa 19,2 minuuttia. Toimintavalmiusajat lyhenivät hieman edellisvuodesta.