Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Pirkanmaan ely-keskus: Kaivostoiminnan aloittamiselle ei ole estettä Kaapelinkulmassa – vesiasiat on käsitelty jo nykyisessä ympäristöluvassa

Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan Dragon Miningin kaivostoiminnan aloittamiselle Valkeakosken Kaapelinkulmassa ei ole vesilain mukaista estettä. Ely-keskukselta pyydettiin tammikuussa kantaa siihen, tulisiko runsaasti vastustusta herättäneen kaivoksen toiminnalla olla myös vesilain mukainen lupa. Ely-keskusta on myös vaadittu estämään kaivostoiminnan aloittaminen puutteellisiin lupiin vedoten. Torstaina antamassaan lausunnossaan ely-keskus sanoo, että ympäristövalvonnan osalta sillä ei ole huomautettavaa Valkeakosken kaivoksen käynnistymisestä. –Ely-keskuksen näkemyksen mukaan kaivoksella ei ole sellaista toimintaa, joka edellyttäisi vesilain mukaista lupaa, Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Vesa Hyvärinen sanoo. Pirkanmaan Ely-keskus valvoo kaivoksen voimassa olevaa ympäristölupaa sekä kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ympäristölupapäätöksen ja valvontasuunnitelman mukaisesti. Vesiasiat käsitelty nykyisessä ympäristöluvassa Ely-keskus kertoo tiedotteessaan, että vesilain mukaisen luvan tarve on käyty läpi kaivosta koskevassa ympäristölupakäsittelyssä. Kun Kaapelinkulman kaivoshankkeen ympäristölupaa on käsitelty ja päivitetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, siinä yhteydessä ei ole tullut esille tarvetta vesilain mukaisen luvan hakemiseen ja käsittelyyn. Koska aiemmista päätöksistä ei ole jätetty valituksia, niissä ei ole todettu olevan nyt esitettyä puutteellisuutta. Ely-keskuksen mukaan lainvoimaisessa ympäristöluvassa on annettu määräykset alueelta kertyvien kuivatusvesien käsittelystä ja pitoisuusraja-arvoista. Kuivatusvesien vaikutukset alueen ulkopuolelle on käsitelty luvassa ja siinä on myös määrätty mahdollisia vaikutuksia koskeva tarkkailu. –Kaapelinkulman kaivoksen toimintoihin ei näkemyksemme mukaan liity sellaisia seikkoja, joiden vuoksi Pirkanmaan ely-keskuksen tulisi valvontaviranomaisena vesilain nojalla puuttua toimintaan tässä vaiheessa, Hyvärinen sanoo. Kaapelinkulman kaivoksen lainvoimaista ympäristölupaa koskeva ympäristönsuojelulain 89 §:n nojalla vireille pantu muutoshakemusasia on Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Muutoshakemusasian keskeneräisyys ei kuitenkaan ely-keskuksen mukaan estä lainvoimaisen ympäristöluvan saaneen toiminnan aloittamista ja jatkamista.