Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Tähtijutut Näköislehti

Neuvolapalveluiden on oltava tarjolla tasavertaisesti kaikille – asuinpaikka ei saa vaikuttaa palveluiden saatavuuteen

Aamulehdessä kirjoitettiin 21. tammikuuta Vuoreksen alueesta, ja samassa yhteydessä kerrottiin neuvolapalveluiden resurssipulasta. Sen mukaan lapsiperheet eivät ole päässeet terveydenhoitajien vastaanotoille. Erityisesti leikki-ikäisten lasten terveystarkastuksia ja perheiden tapaamisia terveydenhoitajan kanssa on siirretty myöhäisempiin ajankohtiin. Neuvolapalvelut ovat perheille merkityksellisiä palveluita, mitä osoittaa se, että lähes kaikki perheet käyttävät niitä. Terveyden perusta luodaan lapsena, ja siksi on panostettava lasten ja perheiden terveyteen ja hyvinvointiin. Neuvolapalveluiden on oltava tasavertaisesti tarjolla ja kynnyksettömästi saatavilla kaikille perheille. Neuvolatyötä säätelevät lait ja ohjeistus määrittelevät selkeästi tavoitteet ja sisällöt palvelulle, jotta se on suunnitelmallista, tasoltaan yhtenäistä ja perheiden tarpeet huomioon ottavia. On oleellisen tärkeää kiinnittää huomiota riittäviin henkilöstöresursseihin neuvoloissa ja palkata riittävästi terveydenhoitajia, jotta perheet saavat tärkeät terveyttä edistävät palvelut ajallaan eivätkä joudu asuinpaikkansa vuoksi eriarvoiseen asemaan. Neuvolatyö perustuu luottamukselliseen ja jatkuvaan asiakassuhteeseen terveydenhoitajan ja perheen välillä. Tutulle terveydenhoitajalle perheet kertovat huoliaan, ja he voivat kysyä tutulta hoitajalta mieltään askarruttavia asioita. Perheiden tukeminen edellyttää, että terveydenhoitajalla on riittävästi aikaa työhönsä. Jos henkilökunta vaihtuu jokaiselle käynnille, luottamuksellista suhdetta ei synny. Myöskään työntekijät eivät opi tuntemaan asiakasperheitä. Yksilöllinen ja perheiden tarpeisiin räätälöity ohjaus ja tuen antaminen jäävät silloin puutteellisiksi. Jos terveydenhoitajaresurssia siirretään neuvolasta toiseen, se ei ratkaise resurssipulaa, vaan siirtää sitä. Vuoreksen alue on melko uutta asuinaluetta, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Monen perheen sosiaalinen verkosto on kaukana tai sitä on niukasti, jolloin neuvolan terveydenhoitajan tuki voi olla ensiarvoisen tärkeää. Terveydenhoitajalta vanhemmat saavat tukea ja ohjausta lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyen, mutta myös parisuhteeseen, vanhempana olemiseen ja jaksamiseen sekä mielenterveyden tukemiseen ja tarpeen mukaan hoitoon ohjaamiseen. Terveydenhoitajat tukevat neuvolassa koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. On huomioitava, että lapsen hyvinvointi riippuu vanhempien hyvinvoinnista. Siksi neuvola-asetuksen (338/2011) mukaisten tarkastusten toteuttaminen ajallaan ja vastaanotolle tarpeen mukaan pääseminen tukevat ja vahvistavat perheitä. Hyvin toimiva neuvolatyö on parasta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Kirjoittaja on Suomen Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja "Terveydenhoitajat tukevat neuvolassa koko perheen terveyttä ja hyvinvointia."