Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Pirkkalassa on tavoiteltava parasta eikä vain lainsäädännön minimiä

Tämä kirjoitus perustuu vuosina 2017–18 käytyihin keskusteluihin Pirkkalan kunnan johtamisesta kuntalaisten, kunnanvaltuutettujen ja kunnanhallituksen jäsenten kanssa. Havaintojen pohjana on lähinnä Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaprosessin yhteydessä käyty keskustelu. Kyseessä oleva kaavoitus käynnistettiin vuonna 2015 Toivion osayleiskaavan nimellä. Pormestarimallissa , joka Pirkkalassa on käytössä, korostuu demokratian ja politiikan rooli. Tällainen hallintomalli edellyttää, että Pirkkalassa ylimmän poliittisen johdon on lisättävä yhteistyötä kuntalaisten ja valtuutettujen kanssa. Tämä asia on ollut esillä nykyisen pormestarin toimikauden alusta lähtien. Vallankäytössä valmistelun osuutta on myös lisättävä. Strategiatyötä on jämäköitettävä, jolloin viranhaltijoilla on paremmin määritelty lähtökohta operatiiviselle toiminnalle. Tällöin strategiset linjaukset ovat edellytys esimerkiksi maankäytölle ja kaavoitukselle. Tätä nykyä poliitikkojen strategisen ja viranhaltijoiden operatiivisen johtamisen rajapinta on hämärtynyt. Tavoitteena toimintakäytännöille on oltava niin sanottu paras käytäntö. Tavoitteeksi ei riitä minimi eli lakipykälien noudattaminen, johon Pirkkalassa on tapana viitata. Esimerkiksi maankäytössä ja rakentamisessa lainsäädäntö on pelkästään viitekehys. Luottamus ja positiivinen ilmapiiri edellyttävät erinomaista johtamista. Poliittisen johdon on sitouduttava yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen muidenkin kuin viranhaltijoiden kanssa. Yhteisöllisyys syntyy yhteistyöstä verkostoissa kuntalaisten, muiden kuntien ja sidosryhmien kanssa. Taito kuunnella on välttämätön ja sitä on jatkuvasti harjoiteltava. Hyvä kuuntelu luo edellytykset rakentavalle ajatusten vaihdolle ja asioiden kriittiselle tarkastelulle. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden luoda ja vahvistaa luottamusta. Politiikka on menetelmä ratkoa yhteisöä koskevia konflikteja, sanoo emeritusprofessori Risto Harisalo . Tähän on lisättävä, ettei puhuminen riitä, vaan pitää myös toimia. Erinomainen poliittinen johtajuus karistelee kitkatekijät kunnan menestyksen tieltä. Kaakkois-Pirkkalan kaavaluonnoksen palautteen yhteenvetoraportti on nyt valmistunut. On keskeisen tärkeä lähtökohta, kun avoimesti julkisuudessa keskustellaan ja kunnanhallitus linjaa, miten kaavoitusta tulee jatkaa. Pirkkalassa on kyseenalaistettu kuntien välisen yhteistyön kannalta seuraavia erittäin tärkeitä kysymyksiä. Pitääkö voimassaolevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 noudattaa? Pitääkö voimassaolevaa Tampereen kaupunkiseutu 2040 rakennesuunnitelmaa noudattaa? Pitääkö voimassaolevaa valtion kanssa tehtyä Tampereen seudun MAL-sopimusta maankäytössä, asuntotuotannossa ja liikennejärjestelmässä noudattaa? Kirjoittaja on hallintotieteiden tohtori Pirkkalasta