Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Puolustusvoimat puuttuu lainvastaiseen toimintaan, komentaja Jarmo Lindberg vakuuttaa

Julkisuudessa on viime aikoina käsitelty Puolustusvoimien tapahtumia, joissa henkilökuntaamme kuuluvien epäillään toimineen lainvastaisesti. Tapahtumat ovat liittyneet vapaaehtoiseen harjoitukseen Lemmenjoella, kurssivalintoihin Ilmasotakoulussa ja esteellisyyskysymyksiin Merivoimissa. On kysytty, salaileeko Puolustusvoimat tällaisia asioita ja onko toimintakulttuurimme muuttunut. Ei ole. Suhtaudumme kaikkiin toimintamme lainmukaisuutta vaarantaviin tapahtumiin vakavasti. Muuhun ei ole mahdollisuutta eikä varaa. Havaittuihin rikkomus- tai virhe-epäilyihin puututaan. Puolustusvoimissa palvelee yhteensä noin 8 000 sotilasta. Vuosittain tutkitaan noin 70–90 henkilökuntaan liittyvää sotilasrikosepäilyä. Epäiltyinä on ollut sotilaita kaikista henkilöstöryhmistä. Rikosepäilyissä kohtelemme koko henkilöstöä tasapuolisesti. Viimeaikaisten tapausten perusteella käynnistetyt oikeusprosessit osoittavat, että laki on kaikille sama henkilöstöryhmästä, arvosta tai asemasta riippumatta. Tärkeää on kuitenkin myös, että asianosaisten oikeudet turvataan selvittelyn ja tutkinnan aikana. Rikosepäilyn tultua tietoon siitä aloitetaan esiselvitys, jossa pyritään selvittämään, onko aihetta suorittaa esitutkinta. Selvitysaika vaihtelee tapauksen monimutkaisuuden ja laajuuden mukaan. Esitutkintakynnys on määritetty laissa alhaiseksi, mutta esitutkinnan aloittaminen edellyttää, että sille on riittävät oikeudelliset perusteet. Yleensä Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa koskevista esitutkinnoista vastaa Pääesikunnan oikeudellisen osaston rikostutkintaan erikoistunut sektori. Esitutkijoina toimivat sektorin juristit ja poliisikoulutuksen saaneet tutkijat. On myös mahdollista, että poliisi esitutkii rikosepäilyä, jossa osallisena on henkilökuntaamme kuuluvia. Puolustusvoimat ei pyri salaamaan epäkohtia, vaan kyse on siitä, että lainsäädäntö rajoittaa rikosepäilyistä tiedottamista. Esitutkintavaiheessa tutkinnanjohtaja on ainoa viranomainen, joka voi julkisuudessa ottaa asiaan kantaa. Kun esitutkinta-aineisto on luovutettu syyttäjälle, asian tiedotusvastuu kuuluu hänelle. Asioiden tutkinnan ollessa kesken Puolustusvoimat voi antaa tapahtumista ja toimista vain perustiedot – muu tiedottaminen olisi lainvastaista. Johtamis- ja toimintakulttuurimme on muuttunut vain siten, että olemme entisestään korostaneet toiminnassamme tasapuolista ja avointa kohtelua sekä lainmukaista toimintaa läpi organisaation. Pääesikunta antoi viime syksynä käskyn hyvän hallinnon perusteiden kertauskoulutuksesta. Silläkin edistetään toiminnan lainmukaisuutta. Myös vuosittain hallintoyksiköiden komentajille ja työnantajavirkamiehille järjestettävissä koulutuksissa korostetaan esimiesaseman vastuullisuutta ja siihen liittyviä oikeudellisia velvoitteita. Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta toimien kehittäminen sekä toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi että epäkohtiin puuttumiseksi jatkuu. Ensisijaisena pyrkimyksenämme on luonnollisesti ehkäistä sotilasrikoksia ennalta. Siksi kehittämisen keskiössä ovat oikeiden toimintamallien koulutus, tiedonkulun kehittäminen ja ennakoiva valvonta. Laillisuusvalvonnassa kiinnitetään tänä vuonna huomiota erityisesti hallintoyksiköiden johtamiseen ja oikeudellisten prosessien hoitamiseen. Erityiseksi laillisuusvalvonnan tarkastuskohteeksi on tänä vuonna valittu Ilmavoimien sotilasoikeudenhoito. Se on jatkoa jo viime vuonna aloitetuille valvontatoimille. Kartoitamme myös ammattisotilaidemme oikeudellisen koulutuksen määrät ja sisällöt. Tarkastelun perusteella lisäämme tarvittaessa koulutusta sekä tutkintoihin johtavilla kursseilla että täydennyskoulutuksessa. Kokonaisturvallisuus, johon kuuluu yhteiskunnan eri sektorien välinen yhteistoiminta, on elintärkeää tämän päivän turvallisuusuhkiin vastaamiseksi. Vapaaehtoiset harjoitukset ovat yksi tapa edistää yhteistyötä. Niitä tarvitaan jatkossakin. Tarkastamme kuitenkin omat ohjeemme vapaaehtoisten harjoitusten toimeenpanosta ja järjestelyistä. Kaikki lainvastainen ja epäasiallinen toiminta on tuomittavaa. Puolustusvoimat puuttuu toimintaansa koskeviin rikosepäilyihin mahdollisimman nopeasti. Emme salaile, mutta noudatamme lakia myös tiedottaessamme keskeneräisistä oikeudellisista asioista. Kehitämme jatkuvasti henkilökuntamme oikeudellista osaamista. Yhtälailla puutumme toimintamme epäkohtiin, jotka sisäinen tai ulkoinen valvonta nostaa esiin. Kirjoittaja on Puolustusvoimain komentaja ja kenraali.