Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Eteläpuistoa koskevat lupaukset lunastettava

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen, jolla kumottiin Tampereen keskustan strategisen osayleiskaavan hyväksymispäätös Eteläpuiston osalta. KHO:n ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen. Yksi oikeusneuvoksista olisi pitänyt hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Hän katsoi, että esitetyillä kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä ei voida kokonaisuudessaan varmistaa Eteläpuiston viher- ja virkistysympäristön riittävää laajuutta ja laatua ottaen huomioon alueen erityinen luonne. Esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen vaatii ahtaalla alueella niin paljon tilaa, ettei niiden samanaikainen saavuttaminen nyt esitetyllä tavalla ole mahdollista. Tulkinta vastaa täysin kaavasta valittaneiden yhdistysten näkemystä. Yleiskaavan hyväksymisen ja valitusten jälkeen kesäkuussa 2017 hyväksyttiin pormestariohjelma. Siinä päätettiin, että Eteläpuistoon laaditaan uusi suunnitelma, ”jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö". Nyt voimaan tullut yleiskaava on siis jo vanhentunut. Luvatun uuden suunnitelman laatimista ei ole edes aloitettu. Syynä esitetään, että ensin täytyy odottaa KHO:n ratkaisu yleiskaavavalituksesta. Kun tämä este on nyt poistunut, odotamme kaupungilta selkeää ilmoitusta, kuinka työtä jatketaan pormestariohjelman linjausten mukaisesti. Valtuustokaudesta on kulunut puolitoista vuotta, mikä olisi hyvin voitu käyttää sellaisen suunnitelman laatimiseen, missä täydennysrakentamisen tarpeet ja alueen olemassa olevat kulttuuri-, maisema-, virkistys- ja luontoarvot ovat sovitettavissa yhteen laajasti hyväksyttävillä tavoin. Nyt viimein on tämän aika. Valituksessaan kaupunki esitti KHO:lle, että keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittuneen alueen rajauksesta puolet kehitetään julkisen virkistyskäytön ehdoilla. Kun alueesta puolet on jo nyt rakennettua, tämän mukaan nykyisiin viheralueisiin ei olisi tarpeen juurikaan koskea. Korkeimmalle oikeusasteelle annettu lupaus ja pormestariohjelman linjaukset tarjonnevat jatkotyölle hedelmälliset lähtökohdat. Eläköön Eteläpuisto ry Rauli Virta puheenjohtaja Eeva Leino varapuheenjohtaja