Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Jukola 2019 Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien tiivistyvä yhteistyö vaatii huolellista suunnittelua

Riitta Kuismanen esitti Aamulehden yleisönosastokirjoituksessaan 17.12. tärkeitä kysymyksiä liittyen Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien tiivistyvään yhteistyöhön. Palvelujen turvaaminen ja toiminta erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen ja päivystysasetuksen mukaisesti edellyttää sairaanhoitopiireiltä ja maakunnilta entistä tiiviimpää yhteistyötä ja toiminnan tarkoituksenmukaista suunnittelua huomioiden sekä väestön palvelutarve että potilasturvallisuus. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on toteutettu Yksi sairaala -malli, jolla entiset aluesairaalat ovat liittyneet osaksi Taysia ja niiden toimintaa ja profiilia on kehitetty. Sairaanhoitopiireillä on lisäksi yhteisomisteisia yhtiöitä (laboratoriotoimintaa tuottava Fimlab, tekonivelsairaala Coxa ja Sydänsairaala). 8 tähden palveleva yliopistosairaala -hankkeessa on pohdittu maakunnan rajat ylittävän yhteistyön tiivistämisen tavoitteita ja mahdollisuuksia. Sairaanhoitopiirien yhteinen, laaja selvitystyö tehtiin marraskuun 2017 ja huhtikuun 2018 välisenä aikana ja siihen osallistui yli 150 asiantuntijaa molemmista sairaanhoitopiireistä. Yhteistyön rakenteellisina vaihtoehtoina tutkittiin yhteistä liikelaitosta (tuleva lainsäädäntö ei tätä mahdollista), osuuskuntaa tai osakeyhtiötä. Selvityksessä todettiin, että yhteistyön tiivistämisen tulee ensisijaisesti tuottaa hyötyä alueiden asukkaille palvelujen saatavuuden parantumisena ja potilaille hoidon sujuvana integraationa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Osaavat ammattilaiset halutaan turvata julkisessa terveydenhuollossa monipuolisten uramahdollisuuksien sekä koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen kehittämisen avulla. Yhteinen, kilpailukykyinen erikoissairaanhoidon palveluntuottaja tukee maakuntien elinvoimaisuutta. Kuismanen kysyy kirjoituksessaan, onko yhteistyön kokonaistaloudelliset vaikutukset selvitetty. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa väestön tarpeen mukaisia erikoissairaanhoidon lähipalveluja kaikissa nykyisissä yksiköissä, mutta mahdollistaa sairaaloiden profiloituminen erityispalveluissa. Yhteisten tukipalvelujen, kriittisten osaamisresurssien yhteisen käytön ja hallinnon rakenteiden keventämisen avulla saadaan aikaan erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun taittuminen. Tämä vahvistaa maakuntien peruspalveluiden rahoituspohjaa. Nämä taloudelliset vaikutukset on esitetty selvityksen loppuraportissa ja niitä tarkennetaan ja syvennetään jatkovalmistelussa. Yhteisen toiminnan suunnitteluun liittyy paljon selvitettäviä asioita. Tämän vuoksi yhteistyön jatkosuunnittelua ja avoinna olevien kysymysten selvittelyä varten päätettiin perustaa Tays Alustayhtiö, joka on niin sanottu kehitysyhtiö, jolla ei ole omaa henkilökuntaa eikä operatiivista toimintaa. Kuten kirjoittaja toteaa, sote-uudistuksen keskeinen tavoite on peruspalveluiden (perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut) ja erikoissairaanhoidon integraatio. Tämä on myös 8 tähden yliopistosairaala -hankkeen tavoite ja sen toteutumiseksi jatkosuunnittelua tehdään jatkossakin tiiviissä yhteistyössä maakuntavalmistelun kanssa. Yhteistyöhankkeesta on keskusteltu useita kertoja sekä alueemme kuntapäättäjien, kansanedustajien että sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Yhteistyön tavoitteiden on todettu olevan yhtenevät sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Päätökset mahdollisesta yhteisestä toimintaa tuottavasta yhtiöstä tai osuuskunnasta tehdään jatkossa kaksivaiheisesti sairaanhoitopiireissä ja tulevissa maakunnissa. Kirjoittajat ovat Taysin apulaisylilääkäri ja projektipäällikkö sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja.