Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Tampereen Ruskon jatkeeksi tulossa 1 200 hehtaarin suuruinen yritys- ja asuinalue Kangasalan Saarenmaalle

Kangasalan Saarenmaan osayleiskaavaluonnokset ovat valmistuneet. Tampereen Ruskon yritysalueen jatkoksi on tulossa 1 200 hehtaarin suuruinen kaava-alue, jolle osoitetaan rakennusoikeutta niin yritystoiminnalle kuin asunnoillekin. Kaksi erilaista karttavaihtoehtoa toimivat pohjana keskustelulle ja kommenteille, joiden jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Uusi laaja yrityskeskittymä rakennetaan Ruskon jatkeeksi ja kakkoskehälle esitetään erilaisia linjauksia. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuu uusia asuinalueita ja virkistysverkostot on huomioitu. Seudullisesti merkittävä hanke toteutuu vaiheittain. Kehä kakkonen Hervannasta Lentolaan asti Kehä kakkosen linjausta jatketaan Hervannan suunnasta aina Lentolaan asti. Yritysalueet sijoittuvat liikenneyhteyksien kehittyessä uuden kehätien varteen. Ensimmäinen toteutettava alue jatkaa Ruskon yritysaluetta Kangasalan puolelle ja suunnittelussa tehdäänkin tiiviisti yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. Vaihtoehdoissa on ideoitu erilaisia työpaikka-alueita, häiriötä aiheuttavista toiminnoista asumisen yhteyteen sijoittuviin tietotyön paikkoihin. Toisessa kaavakartassa esitetään innovatiivisia teollisuuspihoja, tavoitteena yhteisöllisyys, resurssisymbioosit ja oma sisäinen infra. Asukasmäärä vaihtoehdoissa 1 900–7 600 Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara on innostunut uudesta Saarenmaan alueesta. –Saarenmaan uusi teollisuus- ja työpaikka-alue tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia erilaisille yrityksille hyvien kulkuyhteyksien äärellä, Kuusivaara kuvailee. Kaavaluonnokset on mitoitettu asukasmäärältään hyvin erilaisiksi. Vaihtoehto A:ssa alueelle muuttaa vaiheittain 7 600 asukasta tavoitellen tehokkuutta, joka tukee joukkoliikennettä ja lähipalveluita. Tämä vaihtoehto perustuu raitiotielinjaan Hervannan suunnasta, linjan selvitys on käynnistymässä. Vaihtoehdossa B asuinrakentaminen painottuu omakotirakentamiseen ja asukasmääräarvio on 1 900 asukasta. Asuntotuotanto käynnistyy vasta toisessa vaiheessa. Virkistysalueita Kaukajärven eteläpuolelle Kaukajärven eteläpuolella on merkittäviä seudullisia virkistysalueita ja -reittejä sekä ekologisia verkostoja. Näistä on luonnoksissa esitetty jonkin verran toisistaan poikkeavia linjauksia. Yleiskaavassa esitetyt aluevaraukset toteutuvat vaiheittain uudeksi kaupunginosaksi. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa on tarkoitus asemakaavoittaa yritysalueita jatkaen Ruskon rakennetta itään. Reservialueet toteutuvat vasta 2040-luvun jälkeen. Tammikuussa keskustellaan kaavakarttojen äärellä Alueen asukkaille ja maanomistajille sekä muille kiinnostuneille pidetään avoin keskustelutilaisuus Liuksialan koululla tiistaina 8. tammikuuta 2019 kello 17.30–19.30. –Työpajatyyppisessä tilaisuudessa esitellään kaavaluonnoksia, kommentoidaan kaavakarttoja ja keskustellaan yhdessä toiveista jatkotyöhön, kertoo kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen . Kaavakartat ja muu aineisto ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä teknisessä keskuksessa. Mielipiteet tulee lähettää kirjallisena 31.1.2019 mennessä joko osoitteeseen kaavoitus@kangasala.fi, teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, Urheilutie 13, tai postitse Elinvoimalautakunta, PL 50, 36201 Kangasala. Kaavaluonnoksista pyydetään myös lausuntoja viranomaisilta ja saatu palaute koostetaan raportiksi. Palautteen pohjalta laaditaan osayleiskaavaehdotus, joka tulee nähtäville myöhemmin vuoden 2019 aikana. Kahdesta kaavaluonnoksesta ei suoraan valita toista vaan kaavaehdotus muokataan ottamalla parhaat ainekset molemmista mukaan.