Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Nokialla kaavaillaan noin 800 ihmisen asuinaluetta vanhan kumikaatopaikan päälle – nyt pilaantuneen maan puhdistaminen puhuttaa: "On mahdollista, että sopimus raukeaa"

Nokian Rounionkadun, Tanhuankadun ja Laajanojankadun välisen alueen kaavamuutoksen valmistelu on edennyt syksyn aikana. Nyt ollaan siinä pisteessä, että kaavamuutosehdotus saatetaan saada kaupunkikehityslautakunnan eteen jo joulukuussa, viimeistään kuitenkin alkuvuodesta. Lähes yhdeksän hehtaarin kokoisesta, pääosin teollisuusalueena toimineesta alueesta kaavaillaan asuinaluetta noin 700–800 asukkaalle. Alueelle kaavoitettaisiin rivi-, luhti- ja omakotitaloja, ja kerrostalojakin alueelle mahtuisi 10–15 kappaletta. Nokia Oyj:n ja Kiinteistö Oy Tanhuankatu 10:n omistamalla maa-alueella sijaitsevat muun muassa Upofloorin entinen teollisuushalli ja Nokia-yhtiön vanha, vuonna 1982 suljettu kumikaatopaikka. Kumijätettä löytyy noin kahden hehtaarin alueelta nelisen tuhatta kuutiota, minkä lisäksi alueen maaperästä on löydetty muun muassa sinkkiä, raskasmetalleja ja palanutta kumia. Kaikki pois, vai vain osa? Maan puhdistaminen kuuluu maanomistajalle. Pirkanmaan ely-keskus on hyväksynyt Nokia Oyj:n kunnostussuunnitelman, josta käy ilmi, että kaikkea pilaantunutta maata ei välttämättä poisteta. Maaperästä poistetaan kyllä sekä jätteet että jätteensekainen maa-aines, mutta maanpinnan alle jätetään haitta-aineita sisältävää ainesta. Ely-keskuksen päätöksessä todetaan, että kunnostussuunnitelma hyväksytään muutamilla määräyksillä höystettynä. Pysäköintialueita lukuun ottamatta kunnostettavien alueiden pintamaa puhdistetaan puolen metrin syvyyteen asti valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiseen kynnysarvotasoon. Tuo puoli metriä lasketaan tulevasta maanpinnasta, joka ei vielä tässä vaiheessa ole selvillä. Syvemmällä oleva maaperä taas on puhdistettava alempaan ohjearvotasoon. Paikoitus- ja katualueille, joista jälkimmäiset kaupunki saa kaavamuutoksen myötä omistukseensa, voidaan yli metrin syvyyteen jättää esimerkiksi maa-aineksia, joissa on sinkkiä 800 milligrammaa kilossa. Määrä on tuplasti suurempi kuin valtioneuvoston asetuksen mukainen ylempi ohjearvo. Alueelle tulevien rakennusten kohdalla maata pitää ely-keskuksen mukaan puhdistaa enemmän. Viiden metrin etäisyydeltä seinälinjoista ja metrin syvyydeltä alapohjien tasosta on poistettava maa-ainekset, joiden haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet ylittävät kynnysarvotason. Lisäksi määrätään muun muassa, että alueelle tulevien leikkipaikkojen osalta on puhdistettava metrin syvyyteen asti ne maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuus ylittää asetuksen mukaisen kynnysarvotason. Käytännössä maa puhdistettaisiin tulevasta maanpinnasta metrin syvyyteen asti. –Kaavamuutoksen yhteydessä valmistellaan maankäyttösopimusta, jossa varmistetaan vielä erilaisia yksityiskohtia. Maan puhdistamista linjaa kaupungin maapoliittinen ohjelma, jossa on määritelty raja-arvot maan puhdistamiselle, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen . Kaavoituksessa noudatetaan maapoliittista ohjelmaa Nokian maapoliittiseen ohjelmaan on kirjattu, että kaupunki asemakaavoittaa ensisijaisesti vain pilaantumattomia maita, ja jos kaupunki päättää kaavoittaa pilaantuneita maita maankäytön kehittämisen vuoksi, niin kaavoituksessa tulee määrätä, että ennen rakentamista maat puhdistetaan alle valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon. Lisäksi todetaan, että "kaupunki ei ota vastaan nuhraantuneita eikä puhdistamattomia maita, eikä maita, joiden haitta-aineiden pitoisuus ylittää Vna 214/2007 mukaisen alemman ohjearvon". –Noudatamme kaavoituksessa maapoliittista ohjelmaa. Maanomistaja arvioi hanketta niin taloudellisesta kuin toteuttamispuolenkin näkökulmasta, Nieminen jatkaa. Koska ely-keskus on hyväksynyt kunnostussuunnitelman, se täyttää pilaantuneiden maiden puhdistamista koskevat määräykset ja säädökset. Toisaalta taas Nokian kaupungin linjaukset ovat sen verran tiukat, että suunnitelma ei vastaa niihin. –Mikäli asiassa ei päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, on mahdollista, että sopimus kaavahankkeesta raukeaa.