Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Eurovaalikone Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Pyhäjärven ja Näsijärven turhaa juoksuttamista kevättalvisin halutaan vähentää – vedenpinnat ovat olleet tänä syksynä jopa puoli metriä keskiarvoa alempana

Pirkanmaan ely-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat hakeneet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyluvan muuttamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Tarkoituksena on saada joustavuutta vesistöjen säännöstelyyn varsinkin keväisin. Kun lunta on vähän ja kevään tulvariski järvissä sekä alapuolisissa vesistöissä on pieni, vedenkorkeuden lasku kevättalvella jäisi uudistettujen lupaehtojen myötä jatkossa vähäisemmäksi. Nykyisissä luvissa järvien vedenkorkeudet tulee laskea huhtikuun alkuun mennessä. Runsaslumisena talvena vedenkorkeuden laskulla varmistetaan, että järvissä on tilaa sulamisvesille, mutta vähälumisen talven jälkeen ei ole tarvetta laskea vedenkorkeutta vanhan luvan mukaisesti. Lupiin haettava muutos mahdollistaa myös paremman reagoinnin talvitulviin. Pyhäjärven ja Näsijärven nykyisten säännöstelylupien toimivuus on käynyt ilmaston muuttuessa entistä heikommaksi. Viimeisten vuosien aikana on tavattu mittaushistorian vähälumisimpia vuosia, ja selvitysten mukaan ilmasto muuttuu yhä lämpimämmäksi etenkin talvien osalta. Tutkimusten mukaan talven kokonaissademäärät lisääntyvät, mutta lumikertymä jää vähäisemmäksi. Tällä vuosikymmenellä on havaittu talvivirtaamien kasvaneen, kun lumipeite on tullut aikaisempaa myöhemmin ja sulamisjaksoja on entistä enemmän. Talviajan sateista yhä suurempi osuus tulee vetenä. Olemassa olevat säännöstelyluvat vastaavat huonosti muuttuneisiin olosuhteisiin. Talviaikana lumien sulamisen ja vesisateiden vuoksi lupaehtojen mukaisiin vedenkorkeuksiin pääsy edellyttää juoksutusten lisäämistä. Nykyisten lupien mukaan vedenkorkeus tulee alentaa talvella ja keväällä niin sanottuun kevätkuoppaan, jotta järvissä olisi tilaa lumen sulamisvesille. Kun sulamisvesiä ei loppukevääksi enää riitä, vedenkorkeuden nostaminen keskimääräisiin kevään vedenkorkeuksiin vaikeutuu. Tästä aiheutuu turhaa haittaa vesiluonnolle ja virkistyskäytölle. Samalla syntyy myös vesivoimatappioita, koska vettä joudutaan talvella juoksuttamaan turhaan pakollisen kevätkuopan noudattamiseksi ja juoksutus joudutaan keväällä pysäyttämään lähes tyystin vedenkorkeuden nostamiseksi. Ylärajan nosto liian työläs –Esiselvitysvaiheessa tarkasteltiin myös mahdollisuutta nostaa toukokuun ylintä sallittua vedenkorkeuden ylärajaa samalle tasolle kuin kesällä. Tästä aiheutuisi kuitenkin rantaviljelyksille vettymistä ja haittaa. Näin suurten järvien vettymishaittojen laskenta tilakohtaisesti ja sopiminen maanomistajien kanssa kompensaatiosta olisi nostanut kustannuksia tuntuvasti ja hidastanut hakemuksen valmistumista, kertoo Pirkanmaan ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid. Lupahakemus on laadittu kuluneen kesän ja syksyn aikana. Muutoshakemukseen on päädytty, kun Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuosituksia päivitettiin vuosien 2015–2016 aikana. Suositusten mukaan säännöstelyluvan muuttamisella parannetaan sopeutumista ilmastonmuutokseen. –Aluehallintovirasto käsittelee hakemusta todennäköisesti jopa vuoden verran, joten tänä talvena mennään nykyisen voimassaolevan luvan mukaan, kertoo toimitusjohtaja Jukka Joronen Näsijärven säännöstely-yhtiöstä. Pirkanmaan järvien vedenpinnat ovat olleet tänä syksynä jopa puoli metriä keskiarvoa alempana kuivan kesän jäljiltä. Lue myös: Kahdeksan Pirkanmaan järven säännöstelyluvat menevät uusiksi – nykyiset luvat ovat ajalta, jolloin talvisin oli vielä kunnolla lunta