Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Eurovaalikone Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Keskusrikospoliisille moitteet salassa pidettävien tietojen antamisesta Helsingin kaupungille – kyse oli kiinteistön vuokraajien kytköksistä moottoripyöräkerhoon

Eduskunnan oikeusasiavaltuutettu Petri Jääskeläinen arvostelee kahta keskusrikospoliisin poliisia salassa pidettävien tietojen antamisesta Helsingin kaupungille. Tapauksessa on kyse Helsingin kaupungin poliisilta pyytämästä tiedosta, oliko erään kiinteistön suunniteltuun vuokraukseen liittyvillä yhtiöillä kytköksiä Bandidos-moottoripyöräkerhoon. Keskusrikospoliisi antoi asiassa lausunnon, jossa yhtiöiden nimeltä mainittujen vastuuhenkilöiden kerrottiin olevan tuon kerhon jäseniä. Kaupunki ilmoitti tähän lausuntoon viitaten vuokrausta aikoneelle taholle, että asiassa erittäin todennäköisesti tulisi kielteinen päätös. Oikeusasiavaltuutetun mukaan henkilön jäsenyys kyseisessä kerhossa oli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun julkisuuslain mukaan salassa pidettävä tieto. Julkisuuslain mukaan viranomaisten välillä voi luovuttaa salassa pidettävää tietoa vain, jos tästä on laissa erikseen säädetty. Tällaista säännöstä ei tässä tapauksessa ollut. Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tavoite torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ei oikeusasiavaltuutetun mukaan oikeuttanut menettelyä, koska salassa pidettävien tietojen luovuttamisen toiselle viranomaiselle tulee perustua lakiin. Poliisihallitus oli asian oikeudellisessa arvioinnissa samoilla linjoilla kuin oikeusasiavaltuutettu. Rikostorjunta on erittäin tärkeää Oikeusasiavaltuutetun mielestä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on erittäin tärkeää. –Kuitenkaan se, että poliisilla on lain mukaan tällainen tehtävä ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä motiivi, ei vielä sellaisenaan oikeuta luovuttamaan toiselle viranomaiselle salassa pidettäviä tietoja, tiedotteessa todetaan. Järjestäytyneenkin rikollisuuden torjunta voi tapahtua vain lain sallimin tavoin. Saaduissa lausunnoissa katsottiin, että tämäntyyppiselle tietojen luovutukselle on tarvetta. Oikeusasiavaltuutettu sanoo, että jos nykyinen lainsäädäntö ei Poliisihallituksen mukaan tarjoa riittävästi keinoja järjestäytyneen rikollisuuden niin sanottuun hallinnolliseen torjuntaan, se voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi. Aamulehti on päättänyt välttää sukupuolittuneita, mies-päätteisiä sanoja ammateista ja tehtävistä. Siksi teksteissämme voi esiintyä totutusta poikkeavia ilmaisuja.