Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Kansalaistaitoja on kolme tuntia viikossa oppilailla jo nyt

Mielipidepalstan otsikko Aamulehdessä 18.11. sisälsi toivomuksen kansalaistaidon palauttamisesta perusopetukseen. Hyvä näin, sillä koskaan emme osaa ja hallitse kaikkia yhteiskunnassamme vaadittavia tietoja ja taitoja. Kuitenkin haluaisin palauttaa lukijoille mieleen sen, että erityisesti peruskoulun yhdeksännellä luokalla yhteiskuntaopin ja taloustiedon tunneilla viikoittain syvennetään mahdollisimman paljon kansalaistaitoon liittyviä aiheita ja aihekokonaisuuksia. Näistä aiheista mainittakoon erityisesti yksilön toiminta yhteiskunnassa. Siihen liittyvät muun muassa perhelainsäädäntö, parisuhde tai yhteiselo, asunnon hankinta, vakuutusasiat, eläkkeet ja kuolema. Näitä aihekokonaisuuksia syventämällä – esimerkiksi sanomalehtien ja muidenkin median tuottamien lähteiden avulla – oppitunneilla voidaan varsin perusteellisesti kohdata arjen haasteet, keskustella niistä, tehdä pari- tai ryhmätöitä tai muulla tavalla tuottaa itse aiheisiin liittyvää materiaalia. Kaikessa tässä opettaja toimii tiedon tuottajana sekä opastaa oppilasta ymmärtämään näihin tietoihin liittyviä kansalaistaitoja. Työelämän tiedot ja taidot, työlainsäädäntö, yrittäminen ja kuluttajan rooli sekä kuluttajansuoja muodostavat opetuksessa varsin laajan kokonaisuuden. Taidot näiden asioiden ymmärtämiselle riippuvat paljolti myös opettajan roolista, jossa hänen tehtävänä on antaa oppilaille niin tietoja kuin taitojakin näiden asiakokonaisuuksien ymmärtämiselle. Taloustiedot ja -taidot muodostavat peruskoulun 9. luokan opetuksessa varsin kattavan kokonaisuuden. Rahankäyttö ja siihen liittyvät ongelmat ja myös ratkaisutaidot korostuvat opetuksessa. Yhteiskunnan valtarakenteisiin ja vaikuttamiseen yhteiskuntaopin opetus antaa varsin kattavat tiedot, toivottavasti myös taidot, ymmärtää omaa henkilökohtaista vaikuttamista niin valtion kuin kunnankin asioihin unohtamatta päättäjiä niin kunnan johtoelimissä, eduskunnassa, hallituksessa kuin EU:ssa. Aiheina ovat jutun yllä luetellut asiat. Presidentin tehtävät muodostavat vielä oman aihekokonaisuutensa. Turvallisuuspolitiikka, poliisi, oikeuslaitos ja niiden tehtävät ovat myös olennainen osa yhteiskuntaopin aihekokonaisuutta. Kansalaistaito kulkee oppituntien sisällä kolme kertaa viikossa. Oppitunnit eivät rakennu ainoastaan mainittujen teemojen ympärille, vaan ainakin omassa opetuksessani pyrin selvittämään viikon tapahtumia keskustelemalla median välittämistä uutisista, ympärillämme tapahtuneista asioista tuomalla niihin lisävalaistusta. Samalla olen tuonut oppilaille niin tietoa kuin taitoa, miten tilanteissa olisi voitu kenties toimia toisin tai millaisia taitoja ongelmien ratkaisuissa olisi voitu käyttää. Myöskään niin liikennekasvatus kuin lähimmäisen huomioonottaminen eivät ole olleet poissa keskusteluista. Mikä parasta, oppilaat ovat myös olleet uteliaita tietämään lisää ja heidän kansalaistaitonsa ovat näin ollen lisääntyneet myös omien kokemusten ja kysymysten myötä. Toki voidaan vielä miettiä, mitä kaikkea tuo kansalaistaito sitten pitää sisällään, mutta tuntien lomassa opettaja voi tuoda esille uusia asioita ja kokemuksia aikuisena kasvattajana murrosikäisille teineille. Kerron toki, jos vain muistan, millaista on vaipanvaihto tai lampunvaihto. Siinä onkin yhteiskuntaopin opetuksen suola, kertoa aikuisena kansalaistaitoa omasta kokemuksesta. Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja.