Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Ikäihmisten digitaitojen eteen tehdään jo töitä, ja korttelitason toimintaa toteutetaan eri puolilla Tamperetta

Järjestökentällä tehdään monipuolista työtä ikäihmisten kanssa digitaitojen parissa. Briitta Koskiaho ( Aamulehti 24. lokakuuta) nosti esiin tärkeän ja polttavan ajankohtaisen ilmiön kuvatessaan ikäihmisten kokemuksia monimutkaistuvasta palvelujärjestelmästä ja digitalisoituvasta arjesta. Briitta Koskiaho korosti tekstissä digiasioihin liittyvän henkilökohtaisen tuen tarvetta ja sitä, kuinka monelta tällainen tukiverkosto puuttuu tai on etäällä. Koskiahon kaipaamaa korttelitason toimintaa toteutetaan eri puolilla Tamperetta. Monilla asuinalueilla, kortteleissa ja kerhotiloissa toimii kohtaamispaikkoja, joissa tuetaan, ohjataan ja opastetaan ikäihmisiä digilaitteiden käytössä. Digiohjaukselle ja -kursseille, jotka ovat nimenomaan suunnattu iäkkäille ihmisille, on suuri tarve ja kiinnostus. Iäkkäät ihmiset voivat hakea ja hakevatkin tukea paikoista, jotka koetaan turvallisiksi, ikäystävällisiksi ja iäkkään taidot, tiedot ja tarpeet huomioiviksi. Tampereella käynnissä olevat järjestöjen hankkeet toimivat lähellä ikäihmisten asuinympäristöä, samoissa taloissa ja kortteleissa, joissa iäkkäät ihmiset asuvat. Taloyhtiöiden lähellä kotia sijaitsevat kerhotilat sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat helposti saavutettavissa olevia paikkoja. Puutteelliset digitaidot ovat yksi kohtaamiemme ikäihmisten osattomuuden ja syrjäytymiseen kokemuksiin liittyvä tekijä. Työssämme tapaamme päivittäin digitaitoja harjoittelevia ja jo edistyneempiä ikäihmisiä. Olemme olleet todistamassa huimia digiloikkia älylaitteen aloittelijasta suvereeniksi laitteen käyttäjäksi. Moni iäkäs ihminen kokisi jäävänsä yksin ehkä pelottavankin digitalisaation edessä ilman hankkeiden tarjoamaa toimintaa. Resursseja ja tukirahoja tulisi suunnata yhä vahvemmin tällaiseen työhön. Yhteisten tilojen löytyminen ja käyttömahdollisuudet ovat yksi ikäihmisiä tukevan ryhmätoiminnan perusta. Hankkeiden työ on kiistatta hajanaista, kuten Briitta Koskiaho kuvailee, ja voi olla vaikea löytää kulloinkin käynnissä olevan hankkeen pariin. Tässä tekstin lopussa esillä olevat hankkeet tekevät aktiivisesti etsivää työtä ja pyrimme eri tavoin löytämään ja tavoittamaan ikäihmisiä toiminnan pariin. Kehitämme aktiivisesti omaa viestintäämme, ryhmätoiminnan sisältöjä ja toteutustapoja yhdessä ikäihmisten kanssa. Olemme kokemuksesta huomanneet, että tuen tarve monimutkaistuvassa maailmassa on todellakin hyvin suuri ja toimijoita digiohjaukseen tarvitaan lisää. Eri toimijoiden ennakkoluuloton ja innovatiivinen kehittämistoiminta on tärkeää nähdä osana yhteiskunnallista elämää, kun ikääntymisen ja digitalisaation ilmiöt kohtaavat. Tukemalla järjestöjen kehittämistyötä, luodaan uusia ratkaisuja ikäihmisten kokemiin arjen haasteisiin. STEA:lta rahoituksen saavia hankkeita ovat Amurissa Amurin Teon Tupa ry:n Iltatupa-hanke, Kalevassa Koivupirtin säätiön Kalevan kulman kohtaamispaikka -hanke, Tesomalla Kotipirtti ry:n Etsivä vanhustyö -hanke ja eri kohteissa toimiva Sopimusvuorisäätiön Markku-hanke. Toiminnan pääasiallisena tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja lisätä osallistumisen mahdollisuuksia. Juuri digitaitojen vahvistamisesta on tullut yksi osallisuuden tukemisen keinoista. Muita keskeisiä digitaitojen tuen paikkoja ovat ATK Seniorit Mukanetti ry:n toiminta ja osasta kirjastoja löytyvät Tietotorit. Kirjoittajat: Fried on töissä Markku-matkaava päiväpalvelussa Sopimusvuorisäätiössä ja Uotila Iltatupa-hankkeessa Amurin Teon Tupa ry:ssä. Juttua muokattu 30.10. klo 16: Tietotorit eivät ole Mukanetti ry:n vaan Tampereen kaupungin toimintaa. Tietotorit löytyvät kirjastosta Hervannassa, Sampolassa ja Lielahdessa.