Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Asukasystävällinen budjetti: Ylöjärvi aikoo laskea hivenen asuinrakennusten kiinteistöveroa ja kokeilee alle 20-vuotiaiden maksutonta ehkäisyä

Kaupunginjohtajan ehdotus Ylöjärven vuoden 2019 talousarvioksi on valmistunut. Kaupunginhallitus tekee talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuustolle ensi viikon maanantaina. Ehdotuksen mukaan veroprosentti on ennallaan, 20,50. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa lasketaan 0,48:sta 0,45:een prosenttiin, muut kiinteistöverot pysyvät ennallaan. Ylöjärven menojen kasvu on kahden hyvin maltillisen vuoden jälkeen voimakkaampaa ja investointitasokin nousee, mutta asukaskohtainen velkamäärä ei kasva. Nettokäyttötalousmenot ovat 163 miljoonaa euroa ja kasvua on 3,7 prosenttia vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Vuosikatteeksi muodostuu 11,6 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämäksi 1,3 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä asukasta kohti laskettuna laskee vuoden 2017 tilinpäätöksestä 33 eurolla 2 784 euroon. Vuoden 2019 lopussa kaupunkilaisia ennakoidaan olevan 33 605 eli väestönkasvu olisi 1,1 prosenttia. Yli 20 uutta vakanssia Uudet vakanssit, joita talousarvioesitykseen sisältyy 22,4 kappaletta, painottuvat sivistyksen toimialalle: 4 luokanopettajaa, 3 erityisluokanopettajaa, 2 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, 2 koulupsykologia, 2 tuntiopettajaa ja 1 lehtori. Perusturvaosaston uudet vakanssit ovat seuraavat: 2 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja, 1 fysioterapeutti, 1 koululääkäri, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja, 1 psykologi sekä lastenpsykiatrin viran muuttaminen kokoaikaiseksi. Lisäksi esitetään hyvinvointikoordinaattorin vakanssin perustamista. Kouluissa kohdennetaan resursseja uusien vakanssien ohella oppimateriaaleihin ja digilaitteisiin. Varhaiskasvatuksessa suurin panostus on 8 sijaisresurssin vakinaistaminen. Koulujen iltapäivätoiminnassa ohjaajia lisätään lapsimäärän kasvun vuoksi. Lukion toimintaedellytyksiä vahvistaa valtakunnallisen yrittäjyyden erityisen koulutustehtävän mukanaan tuoma valtion lisärahoitus. Vapaa-aikapuolella uimahallin kesätaukoa lyhennetään viiteen viikkoon. Vanhan Räikän saneeraus valmistuu, mikä luo lisää toimintaedellytyksiä etenkin kulttuuritarjonnalle. Urheilutalon palloilusalin liikuntavälineet uusitaan. Maksutonta ehkäisyä nuorille Sosiaalipalveluissa lisätään lastensuojelun henkilöresursseja ja vammaispalveluita vahvistetaan sosiaaliohjaajalla. Terveyskeskuksessa varaudutaan kasvaviin hoitotarvike- ja lääkemenoihin. Alle 20-vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn on varattu kokeilumääräraha. Lisäksi kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan keskittämällä toimintaa uuden koululääkärin vakanssin avulla. Nuorison mielenterveysongelmien kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastataan uusilla psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin vakansseilla. Teknisellä toimialalla arvioidaan, että rakentamisen kustannukset nousevat selvästi. Yksityistieavustuksia lisätään ja katuvalojen yösammuttamisesta luovutaan. Talonrakennusinvestointeihin osoitetaan yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Isoimmat kohteet ovat seuraavat: Viljakkalan koulun liikuntasalin rakentaminen, kustannusarvio 1,6 miljoonaa. Kaurasmäen päiväkodin saneeraus, kokonaiskustannusarvio 1,5 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu 2020. Vanhan Räikän saneerauksen valmistuminen. Rakennus on suojelukohde, jonka käyttötarkoitus muutetaan monikäyttöiseksi kulttuuritilaksi.