Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Tätä tamperelaisille on luvassa ensi vuonna: Kiinteistöverot nousevat, Sorsapuistoon rakennetaan tekojää – Tässä poimintoja pormestarin budjettiehdotuksesta

Pormestari Lauri Lylyn (sd.) budjettiehdotus vuodelle 2019 tasapainoilee kasvavan kaupungin haasteiden ja vetovoimaisen kaupungin rakentamisen välillä. Lylyn mukaan työllisyyden vahvistaminen on ollut ja on edelleen keskeinen keino kaupungin talouden tasapainottamisessa. Veroista tuloveroprosentti pysyy ennallaan eli on ensi vuonna 19,75. Kunnallisverotulojen odotetaan kasvavan ensi vuonna 5,5 prosenttia eli 42 miljoonaa euroa kuluvasta vuodesta. Tähän vaikuttavat työllisyyden vahvistuminen ja palkkaratkaisut. Kiinteistöveroprosentteja korotetaan pääosin 0,1 prosenttiyksiköllä, paitsi rakentamattoman rakennuspaikan 1,0 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan 12 miljoonaa euroa kuluvasta vuodesta. Korotus vie kerrostalokaksiossa asuvalta noin 30 euroa vuodessa ja omakotitalossa isolla omalla tontilla asuvalta noin 160 euroa vuodessa. Luvut ovat suuntaa-antavia. Miten kaupungin talous saadaan tasapainoon? Näin vastaavat pormestari Lauri Lyly ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala: Jonojen purkuun rahaa Kasvaviin palvelutarpeisiin vastataan lisäämällä rahaa muun muassa kotihoitoon, esi- ja perusopetukseen, terveysasemille, suun terveydenhuoltoon ja huumehoitoon. –Vaikka talous on tiukilla, huolehdimme perustehtävästämme, muun muassa ikäihmisten ja varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen tasosta ja laadusta, Lyly sanoo. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei ensi vuonna kasvateta. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 19. marraskuuta. Tässä poimintoja ehdotuksesta: Työt ja yrittäminen Työllisyyskokeilun päätyttyä valmistellaan kasvupalvelu- ja elinvoima-allianssiin liittyvää kehitysohjelmaa vuosille 2019–2020. Työllisyyttä sekä nuorten koulutus- ja työllisyyspolkuja tavoitteena vahvistaa siten, että työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan pienennettyä 3,9 miljoonaa euroa kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan verrattuna. Perustetaan uusi kasvupalveluyhtiö vastaamaan alkavien yritysten palveluista. Kulttuuri- ja liikunta Milavidan ja Haiharan sekä Nekalan kirjaston jatko turvataan. Sorsapuistoon rakennetaan ensi vuonna iso tekojää. Sillä parannetaan ulkoliikuntamahdollisuuksia ja koululiikunnan olosuhteita epävarmoissa talviolosuhteissa. Kaupin urheilupuiston kehittämistä jatketaan. Turvataan kasvavien jalkapallon ja pesäpallon harrastajien olosuhteet. Alueelle tulee kansainvälisen tason hiihtostadion. Tavoitteena on, että kansainvälisten jalkapallo-otteluiden vaatimuksen täyttävä Tammelan jalkapallostadionin rakentaminen alkaa syksyllä 2019. Koulut ja päiväkodit Ryhmäkokoja ei kasvateta varhaiskasvatuksessa tai peruskoulussa. Talousarviossa on varauduttu oppilasmäärän kasvuun ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen perusopetuksessa 3,6 miljoonalla eurolla ja esiopetuksessa 0,9 miljoonalla eurolla. Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa arviolta 600 oppilaalla ja esiopetuksen noin 200 oppilaalla. Yksityisessä päivähoidossa mahdollistetaan palvelusetelipäiväkotien määrän kasvu (1,4 miljoonaa euroa). Vuonna 2019 rakennetaan tai korjataan 13 päiväkoti- ja koulurakennusta. Ikäihmisten palvelut Kotihoidossa varaudutaan asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitotarpeiden kasvuun lisäämällä henkilöstöä. Tähän varataan 1,7 miljoonaa euroa. Ikäihmisille perustetaan arviointi- ja jatkokuntoutusosasto (1,8 miljoonaa euroa), jolla vähennetään sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon vuodeosastokäyttöä. Satamakadulla aloittaa keväällä ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö (2,3 miljoonaa euroa). Ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa alennetaan henkilöstömitoitusta 0,57:stä 0,56:een ja tehostetussa palveluasumisessa 0,58:sta 0,57:ään. Tällä säästetään 450 000 euroa. Muut sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelutilaus sairaanhoitopiiriltä on tiukka. Menoja on tarkoitus vähentää viisi miljoonaa euroa. Terveysasematoiminnan kasvavaan palvelutarpeeseen varataan puoli miljoonaa euroa ja uniapneapotilaiden määrän kasvuun vastataan lisäämällä henkilöstöä, mihin varataan 300 000 euroa. Suun terveydenhuollon jonoja lyhennetään miljoonalla eurolla. Kiirevastaanottotoiminnan kehittämiseen ja erikoissairaanhoidon konsultaatioiden hyödyntämiseen terveysasemilla varataan 400 000 euroa. Huumehoidon palveluita parannetaan sekä ennaltaehkäistään huumeiden käyttöä 300 000 eurolla. Kehitysvammaisten asumispalveluissa aloittaa helmikuussa Härmälänrannan uusi 20–22-paikkainen asumisyksikkö (0,7 miljoonaa euroa). Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa lisätään, ja siihen varataan 0,5 miljoonaa euroa. Lastensuojelussa lisätään resursseja perhepalveluihin 200 000 euroa. Varhaisen vaiheen palveluja tuetaan siirtämällä 400 000 euroa ostopalveluihin varattuja määrärahoja asiakkaiden auttamiseen aikaisemmassa vaiheessa. Köyhyysohjelman toimenpiteinä laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille ja osallistutaan hävikkiruokaa hyödyntävään hankkeeseen. Tähän varataan 150 000 euroa. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen taksoja korotetaan keskimäärin 5,5 prosenttia. Korotukset kohdistuvat pääosin kahden vyöhykkeen matkoille. Liikennettä vähennetään vähäisen kysynnän alueilla, joilla on kohtuullisesti saavutettavissa korvaavaa palvelua. Rakennusluvat Rakennuslupien saanti nopeutuu merkittävästi: tavoitteena on, että ensi vuonna luvan saa kahdessa kuukaudessa. Investoinnit Investointitaso laskee vuodesta 2018, mutta pysyy edelleen korkeana. Vuonna 2019 investoinnit ovat 190,6 miljoonaa euroa. Näistä talonrakennusinvestointeihin, uudis- ja lisärakennuksiin sekä korjaushankkeisiin osoitetaan 49,1 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talonrakennusinvestoinnit ovat noin 26 miljoonaa euroa. Perusparannusta tehdään esimerkiksi Pispalan, Tammelan, Hyhkyn ja Olkahisten kouluille. Remonttia tehdään myös esimerkiksi Hippoksen, Mustamäen ja Olkahisten päiväkodeissa. Lisäksi Atalan terveysasema muutetaan päiväkodiksi. Yksi merkittävimmistä investoinneista on Ojala-Lamminrahkan alueen rakentamisen aloittaminen yhdessä Kangasalan kanssa. Myös Hervantajärven ja Lahdesjärven eteläosan yritysalueen rakentaminen alkavat. Tampereen Veden investointeihin osoitetaan 29,6 miljoonaa euroa. Niillä muun muassa saneerataan vesihuoltoverkostoa ja parannetaan toimintavarmuutta. Raitiotiehen liittyviin hankkeisiin on varattu seitsemän miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on 30,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nettomenojen kasvuksi arvioidaan kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna 16,1 miljoonaa euroa eli 1,3 prosenttia. Vuosikate on 86,4 miljoonaa euroa. Vuosikate kertoo sen, paljonko juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi esimerkiksi investointeihin ja lainojen lyhentämiseen. Nettoinvestoinnit ovat 190,6 miljoonaa euroa. Uutta lainaa varaudutaan ottamaan 90 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousee 3 336 euroon. Tulopuolella aiotaan saada omaisuuden myyntituloja 40 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan 7,4 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päättää budjetista 19. marraskuuta.