Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Mielipide: Kohti parempaa päiväkoti- ja kouluverkkoa

Tavoitteemme on inhimillinen, turvallinen ja alueen tarpeet huomioiva päiväkoti- ja kouluverkko. Olemme perehtyneet kokoomuksen, kd:n ja rkp:n valtuustoryhmän vastaavina lautakuntaedustajina syksyn aikana syvemmin Tampereen päiväkoti- ja kouluverkkoon muun muassa kiertämällä useita asuinalueita ja kulkemalla läpi erilaisia koulumatkareittejä. Päiväkoti- ja kouluverkosta päätettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota turvalliseen koulumatkaan ja asuinalueiden erityistarpeisiin. Suuri koulu ei mielestämme ole itseisarvo. Kun tasa-arvon toisessa vaakakupissa on vaikkapa monipuolinen valinnaisuus, tulee painoarvo antaa lähipalvelulle. Opetussuunnitelman valinnaisuuden toteuttamiselle voidaan etsiä muita ratkaisuja. Terälahden ja Sorilan koulujen kohdalla ehdotetut lakkautukset eivät ole mielestämme perusteltuja, sillä koulumatkat ovat jo nyt pitkiä ja rakennukset saamamme tiedon perusteella tämän hetken toimintaan sopivia. Erityisesti Teiskon alueen luontomatkailun kehittämis- ja kaavoitussuunnitelmat huomioiden Terälahden koulun lakkautus ei ole vaihtoehto. Pohjoinen Tampere on aluetta, joka voi kilpailla lapsiperheiden asuinalueena ympäristöpaikkakuntien kanssa, mutta vain jos nykypalvelut säilytetään. Myös Kalkun koulun lakkauttaminen kokonaan pidentäisi huomattavasti useiden oppilaiden koulumatkaa. Yli neljän kilometrin matka ympäri vuoden on erityisesti pienille lapsille liian pitkä matka kuljettavaksi. Kalkun koulun nykyinen sijainti on ylipäänsä haasteellinen. Entäpä voisiko koulu rakentaa tulevaisuudessa Mustanvuoren alueelle? Yhteistyössä asukkaiden kanssa suunniteltu päiväkoti- ja koulurakennus sekä ympärivuotinen liikuntatoiminta Mustavuoressa, joka sisältä laskettelutoiminnan, voisivat hyötyä toisistaan. Tällaisella kokonaisvaltaisella ratkaisulla edistettäisiin laajemmin myös alueen elinvoimatekijöitä. Järvensivun koulun suhteen mitään päätöksiä ei voida tehdä ennen turvallisen koulumatkan harkittua ja poikkihallinnollista suunnittelua. Pienille lapsille tämän hetken selvityksen mukainen koulumatka ei sovellu. Jos päädytään ratkaisuun, jossa isommat lapset ohjataan Sammon kouluun, tulee koulureitin suunnittelussa kiinnittää huomiota erityisesti muun muassa ison tien ylityskohtiin, valaistukseen ja talvikunnossapitoon. Julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet uusille koulupoluille tulisi myös selvittää hallintorajojen ylimenevällä yhteistyöllä. Annalan, Kaukajärven ja Karosen alueella keskeisimmäksi kehittämisen kohteeksi nostamme Kaukajärven koulun laajennuksen suunnittelun, jossa myös koulun pihan kehittämiseen panostetaan. Uuden koulun suunnittelussa tulee huomioida koko Kaukajärven alueen eri-ikäiset asukkaat vapaa-ajanviettotarpeineen. Viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä tulee alueella kehittää. Mikäli Annalan koulu lakkautettaisiin, tulee nuorisotiloille löytää keskeinen uusi paikka ja sisäliikuntatilojen riittävyys tulee turvata. Tämä kirjoitus ei ota kantaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan keskinäisiin keskusteluihin tai näkemyksiin. Nämä henkilökohtaiset mielipiteet vahvistuivat kiertäessämme Tampereen eri alueita syyskuun aikana. Uskomme, että sivistys- ja kulttuurilautakunta tekee hyvässä yhteistyössä kompromissiratkaisun, jossa lapset ja nuoret ovat keskiössä. Todellisten päätösten aika on 25.10. lautakunnan kokouksessa. Artikkelin kirjoittajat ovat Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäseniä. Lähde: artikkelin kirjoittajat