Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Lisäraiteet mahdollistava kaavamuutos on valmistunut Lempäälässä – radan itäpuolella kahden raiteen tilavaraus

Rautatien lisäraiteiden rakentamisen mahdollista kaavamuutos tulee nähtäville Lempäälässä. Hollon radanoikaisun aluevaraussuunnitelma on valmistunut, samoin Kuokkala-Hakkari–Herrala-osayleiskaava. Lempäälän yhdyskuntalautakunta on asettanut arviointisuunnitelman nähtäville. Asemakaavan muutoksen ensisijaisena tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että siinä otetaan huomioon vuonna 2001 valmistunut radan oikaisu Hollon alueella sekä radan itäpuolelle sijoittuvat lisäraiteiden tilavaraus. Kaavoitusarkkitehti Soili Lampisen mukaan kaavamuutoksella todetaan tapahtunut muutos, ja samalla varaudutaan kahden raiteen rakentamiseen nykyisten viereen. Suunnittelualue käsittää noin 1,6 kilometrin pituisen osuuden nykyistä ja entistä rata-aluetta ja niiden lähialueita Hollossa, Tuulialassa ja Hakkarissa. Maakuntakaavassa rautatie on osoitettu merkittävästi parannettavaksi pääradaksi. Lisäraiteiden rakentamiselle ei vielä ole asetettu aikataulua. Suunnittelualueen merkittävin häiriötekijä on asemakaavan muutosta koskevan selonteon mukaan rautatieliikenteen aiheuttama melu. Tämän vuoden alussa voimaan tulleen asetuksen mukaan rakennuksen piha- ja oleskelualueet sekä oleskeluun käytettävät parvekkeet on suunniteltava siten, että melun keskiäänitaso ei ole ylitä 55 desibeliä aamuseitsemän ja iltakymmenen välisenä aikana. Hollon alueen melutilannetta on tutkittu vuonna 2012. Meluarvot ylittyivät radan lähellä olevilla asuntoalueilla meluaidasta huolimatta. Aikanaan radanoikaisun alle jäi kymmenkunta omakotitonttia. Rakentamattomia tontteja asemakaavan muutosalueella on muutama. Asuntoalueelle on mahdollista rakentaa joitakin uusia erillispientaloja ja omakotitaloja. Korjaus tekstiä ja otsikkoa 16.10.18 kello 7.41. Muutettu kohta kahden raideparin rakentaminen muotoon kahden raiteen rakentaminen.