Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Tulospalvelu Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Tamperelainen Antti Keränen kyllästyi odottamaan maanrakennusyritystä ja päätti poistaa tien haittapölyä omin käsin – Tulevaisuudessa haitat voivat lisääntyä

Tampereen Pulesjärventien ja YIT Infra oy:n Kokonkallion murskausaseman tien liittymän tuntumassa asuva Antti Keränen on itse ryhtynyt toimiin pölyhaittojen vähentämiseksi tontillaan. –Olen neljänä keväänä itse poistanut pöllyävää kiviainesta sadan metrin asvalttiosuudelta Pulesjärventien tuntumassa. Lisäksi olen lanannut ja kastellut mäelle nousevaa soratieosuutta, jotta tuuli ei työnnä kaikkea pölyä tontillemme, selvittää Keränen. YIT Infra on luvannut vähentää tien pölyämistä, mutta toimenpiteisiin ryhdytään Keräsen mukaan yleensä vasta, kun Tampereen kaupungin ympäristötoimi on ollut yhteydessä yhtiöön. –Lupaehtojen mukaan toiminta murskausasemalla pitäisi lopettaa arkisin kello 22, mutta pyöräkuormaajat jyristävät alueella usein vielä kello 23.30 aikaan. Läheisellä Lohja Ruduksen alueella asetettuja aikarajoja noudatetaan paremmin, arvioi Keränen. YIT Infran Pirkanmaan kiviaineksen myyntipäällikön Jarmo Kunnaksen mukaan tänä vuonna ei ole tullut huomautuksia tien pölyämisestä. Ongelma on hänen mukaansa ollut keväisin, kun lumet ovat sulaneet. Kunnas kertoo, että risteys on keväällä harjattu ja pesty, jotta tiestä ei nousisi pölyä. Keväällä ja tarvittaessa kesällä tietä on suolattu pölyn sitomiseksi. Toiminta-aikaan haetaan pidennystä YIT Infra hakee Tampereen yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolta muutosta Kokonkallion alueen kallion louhinnan, murskauksen ja asvalttiaseman ympäristölupaan. Muutos muuttaisi toiminnan ympärivuotiseksi vain puolen kilometrin päässä juuri avatusta Kintulammin luonnonsuojelualueesta ja lähimmistä vapaa-ajan asunnoista. Kiviaineksen otto aloitettaisiin muutoshakemuksen mukaan aamuisin jo kello 6 nykyisen kello 7:n sijasta. Ainoastaan heinäkuu olisi tarkoitus rauhoittaa poraamiselta ja räjäytyksiltä. Voimassa oleva ympäristölupa kieltää kiviaineksen irrotuksen ja murskauksen 16. huhtikuuta–31. elokuuta välisenä aikana. "Urakoiden tarjouslaskenta vasta myöhään keväällä" Nykyinen louhinnan ja murskauksen toiminta-ajan rajaus on YIT Infran Pirkanmaan kiviaineksen myyntipäällikön Jarmo Kunnaksen mukaan vallitsevassa maarakentamisen urakkalaskennan aikataulutuksessa erityisen hankala. –Urakat ovat usein tarjouslaskennassa niin myöhään keväällä, että louhintaa ja murskausta ei ole mahdollista tehdä nykyisillä toiminta-aikarajauksilla urakan varmistumisen jälkeen. Tästä esimerkkinä vuoden 2018 kevät, jolloin Pirkkalan lentoaseman urakan kiviainestoimituksia ei ollut mahdollista urakan varmistumisen jälkeen murskata ympäristöluvan toiminta-aikojen puitteissa. Toiminta-aikoihin saatiin onneksi poikkeuslupa, sanoo Kunnas. Kokonkallion alueelta saatava kiviaines on laadultaan erittäin hyvää ja sitä voidaan käyttää vaativienkin päällystyskohteiden asvalttimassan valmistuksessa sekä raidesepelinä. Kyseiset urakat tehdään yleensä kesäaikana. Päällystyskausi alkaa yleensä Pirkanmaalla toukokuun alkupuolella. Haettavalla muutoksella ei ole merkitystä vuosittaisiin louhinta- ja murskausmääriin, jotka perustuvat kysyntään. Voimassaolevan ympäristöluvan hakemuksessa on esitetty, että vuosittainen enimmäislouhintamäärä olisi 400 000 tonnia ja samoin enimmäismurskausmäärä olisi 400 000 tonnia. Näihin määrin ei haeta muutosta. Kokonaisottomäärä on kasvanut 2014 myönnetyn maa-ainesluvan myötä noin 400 000 kuutiolla. Ottomäärän kasvu perustuu aiempaa alempaan sallittuun ottotasoon. Asfalttiasema poistuu ympäristöluvasta YIT:n muutoshakemuksessa todetaan, että Kokonkalliolle merkityn asvalttiaseman toiminnot jätetään pois ympäristöluvasta. Jarmo Kunnaksen mukaan asvalttiasemaa ei ole ollut Kokonkalliolla koko toiminta-aikana, eikä sellaisen avaaminen ole ollut esillä yhtiössä. –Asvalttiaseman toiminta rekisteröidään tarpeen mukaan erikseen. YIT:llä on toimiva asvalttiasema tällä hetkellä Kahamäessä. Aluepäällikkö Petri Strengell YIT:n asfalttituotannosta sanoo, että Piekanmaan ely-keskus yleensä edellyttää päällystysluvissa, että työt tehdään valtateillä yöaikaan kello 21–6 välillä. –Töitä tehdään yleensä huhtikuun puolivälistä marraskuun loppuun. Talvella päällystyksiä ei tehdä käytännössä lainkaan. Laajennushanketta vastustetaan adressilla Varatuomari Mirva Salosen allekirjoittamalla adressilla vastustetaan YIT Infran hakemusta adressit.com -sivustolla. Adressissa vaaditaan, että maa-aines- ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottoon ja jalostukseen sekä kuljetuksiin ei tule myöntää, sillä toiminnalla olisi runsaasti haitallisia luonto- ja ympäristövaikutuksia alueelle ja sen lähellä oleville alueille. –Louhinnan, jalostuksen ja kuljetusten ajallinen lisääminen haittaa merkittävästi louhoksen aluetta ja Kintulammin luonnonsuojelualuetta sekä sen lähialueella sijaitsevaa virkistys- ja retkeilyaluetta ja näiden käyttöä virkistysalueina. Louhinnan ja jalostuksen ajallisella lisäämisellä ympärivuotiseksi on negatiivisia vaikutuksia louhosalueelle ja vieressä sijaitsevalle luonnonsuojelualueelle sekä näiden lähialueiden luonnon virkistyskäytölle ja ihmisten viihtyvyydelle. Katsomme, että mahdollisena muutoksenhakuaikana ei tule sallia lupahakemuksen mukaista laajennettua toimintaa ja hakemuksessa esitetty vakuus on haettuun toimintaan nähden liian alhainen, adressissa todetaan. Päivitetty maanantaina 1.10. kello 10.50 hanketta vastustava adressi adressit.com -sivustolla. Haluatko saada tiedon Tampereen ja naapurikuntien kiinnostavimmista uutisaiheista? Aamulehden Tampere&naapurit -uutiskirje pitää sinut ajan tasalla siitä, mitä Tampereen ja naapurikuntien kunnallispolitiikassa tapahtuu ja miten päätökset näkyvät ihmisten arjessa. Saat uutiskirjeen sähköpostiisi tiistaisin ja perjantaisin. Uutiskirje on maksuton eikä edellytä Aamulehden tilausta. Uutiskirjeen voit tilata täältä Ympäristöluvan muuttamista koskeva kuulutus on kaupungin ilmoitustaululla, palvelupiste Frenckellissä ja kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu 8. lokakuuta saakka. Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. YIT Infran hakemusta vastustetaan adressit.com -sivustolla: https://www.adressit.com/vastustamme_yit_infra_oyn_lupahakemusta_koskien_kokonkalliolla_sijaitsevan_kallionlouhinta-_ja_murskauslaitoksen_ymparistoluvan_olennaista_muutosta_dno_tre_54411101022018#form