Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Kannattaako parkkisakosta valittaa? Hallinto-oikeudesta voi rapsahtaa 250 euron oikeudenkäyntimaksu

Uhka 250 euron oikeuden- käyntimaksusta rajoittaa pysäköintivirhemaksuista valittamista. Näin totesi eduskunnan apulaisoikeusvaltuutettu Maija Sakslin hiljattain. Sakslin kiinnitti maksuun huomiota antaessaan päätöksensä Vantaalla sattuneeseen tapaukseen, jossa pysäköinninvalvoja hylkäsi äkilliseen sairaalahoitoon joutuneen ihmisen oikaisuvaatimuksen pysäköintivirhemaksusta lääkärintodistuksesta huolimatta. Sakslinin mukaan tämä oli kohtuutonta. Pysäköintivirhemaksustaan hallinto-oikeuteen valittaneelta peritään 250 euron maksu, mikäli hän häviää jutun. Maksu menee valtion kassaan. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Tampereella annettiin vuonna 2017 yhteensä 54 620 pysäköintivirhemaksua. Niistä tehtiin oikaisuvaatimuksia 3 675 kappaletta. Pysäköitivirhemaksuja kerättiin 2,4 miljoonaa euroa. Pysäköintimittareista kertyi 6,1 miljoonaa euroa. Aiheuttaako Sakslinin päätös muutoksia oikaisukäytäntöihin Tampereen pysäköinninvalvonnassa, lakimies Lassi Anttila? – Arvioisin, että luotettavalla selvityksellä varustettu vastaavanlainen oikaisuvaatimus olisi Tampereella hyväksytty jo ennen päätöksen antamista. En siis näe, että apulaisoikeusvaltuutetun päätöksellä olisi suoria vaikutuksia omiin käytäntöihimme. Onko päätöksellä mitään vaikutuksia Tampereella? – Apulaisoikeusvaltuutetun päätökseen on perehdytty Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnassa ja siinä esitetyt tulkintaohjeet on otettu huomioon. Tulkintaohjeita voidaan tarvittaessa käyttää jatkossa ratkaistaessa vastaavia tapauksia. Viime vuonna oikaisuvaatimuksia pysäköintivirhemaksuihin tuli 3 675. Moniko niistä hyväksyttiin? – Yhteensä myönteisiä päätöksiä on ollut 970, mutta tämä luku pitää sisällään huomautuksiksi muutetut pysäköintivirhemaksut sekä sellaiset päätökset, joissa maksun korotus poistetaan, mutta oikaisuvaatimus muilta osin hylätään. Mikä on yleisin syy oikaisuvaatimuksen hyväksymiseen? – Oikaisuvaatimuksen tekijän toimittama lisäselvitys tapahtuneesta, esimerkiksi puuttuneen pysäköintiluvan esittäminen. Kuinka moni asiakas vei hylätyn oikaisuvaatimuksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsittelyyn? – Vuonna 2017 tapauksia oli 13 kappaletta. Kuinka suuri osa päätöksistä muuttui hallinto-oikeudessa? – Käsittelyaikojen pituudesta johtuen kaikkia viime vuoden valituksia ei ole vielä ratkaistu hallinto-oikeudessa.  Tähän mennessä on ratkaistu yhteensä kuusi viime vuonna tehtyä valitusta. Näistä yksi on hyväksytty, kaksi jätetty tutkimatta ja loput kolme hylätty. – Yleisellä tasolla siis vain harva hallinto-oikeuteen tehty valitus menestyy.