Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Mielipide: Vanhustenhoivassa edelleen isoja puutteita

Vanhustenhoivan laadussa on edelleen vakavia puutteita eivätkä ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet aina toteudu. Tällä hetkellä kotihoidon piirissä on yhä huonokuntoisempia ikääntyneitä myös olosuhteissa, joissa kotona asuminen ei enää ole turvallista. Myös kriteerejä kotihoidon ja hoivapalveluiden piiriin pääsemiseksi on monilla paikkakunnilla kiristetty. Kotihoidon tukipalvelujen hankkiminen on puolestaan varallisuudesta kiinni. Selvitysten mukaan samaan aikaan, kun kotona hoidetaan yhä enemmän ikääntyneitä ja he ovat yhä huonokuntoisempia, on hoitohenkilöstömäärää vähennetty. Henkilöstö vaihtuu myös kohtuuttoman tiuhaan, jotta kotihoidon turvallisuus ja pitkäjänteisyys voitaisiin varmistaa. Kotihoidon asiakkaiden mahdollisuudesta ulkoiluun ei vielä edes oikein puhuta, vaikka liikkumisen tarve on yksi tyydyttämättömistä perustarpeista. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäälle annettavien palveluiden tulee olla laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito. Samoin laki edellyttää, että henkilöstön määrän tulee vastata palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta, jonka avulla ikääntyneille turvataan laadukkaat palvelut. Henkilöstömitoitusta tulee siis lisätä ikääntyneiden toimintakyvyn heiketessä. SuPerin tuoreen selvityksen mukaan myöskään kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat eivät toteudu. Ammattilaiset arvioivat, että vain 19 prosenttia hoito- ja palvelusuunnitelmista toteutuvat hyvin. Tämä siitä huolimatta, että hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat tehty asiakkaiden välttämättömien tarpeiden pohjalta. Huolta aiheuttavat myös valvonnan niukat resurssit koko vanhustenhoivassa. Vanhusten hoivan valvonta nojaa omavalvontaan, mutta vanhustenhoivan kanteluiden määrä sekä esiin tulevat perusoikeuksien puutteet kertovat siitä, että viranomaisvalvontaa todella tarvitaan. Tuleville mahdollisille maakunnille on asetettu kovat säästöpaineet ja uudistukseen sisältyvä menokuri estää kuntien palvelupanostukset jo nyt uudistuksen mahdollista toteutusta odoteltaessa. Toivomme todella, että vanhuksia ei aseteta maksumiehiksi, vaan yhteiskunnan yhteinen tahtotila on parantaa ja kehittää palveluja niin, että ihmisarvoinen vanhuus voidaan turvata. Mielipidekirjoittajat pitävät surullisena, että tällä hallituskaudella aiottiin ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta jopa laskea. Suunnitelma peruttiin. Tosiasiassa näin kuitenkin tapahtui, kun laatusuosituksia muutettiin siten, että henkilöstömitoitukseen voidaan laskea mukaan myös muuta kuin koulutettua hoivahenkilökuntaa. Ensimmäisen kerran laatusuosituksia tältä osin heikennettiin. On myös luovuttu vanhustenhoivan valvontaohjelmasta, jossa asetettiin selkeitä laadullisia kriteerejä vanhustenhoivan palveluille. Toivomme todella,…että vanhuksia…ei aseteta…maksumiehiksi. Ihmisarvoinen…vanhuus…pitää voida…turvata.