Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

Olkiluoto 3:n tärkeät kuumakokeet ovat loppusuoralla – Pääosin kaikki on kunnossa, mutta yhtä ongelmaa selvitetään

Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönottoa edeltävä ratkaiseva ns. kuumakoe on edennyt jonkin verran viivästyneenä loppuvaiheeseen. Laitosta on testattu normaalikäytön lämpötiloilla ja paineilla viime vuoden lopusta alkaen. Ydinturvallisuudesta vastaava viranomaisen, Säteilyturvakeskuksen (STUK) 2018 alkuvuoden tarkastusraportissa todetaan tulosten olevan pääosin hyväksyttäviä. Yhtenä poikkeamana testeissä on tullut esiin reaktorin jäähdytyspiirin osana olevan paineistimen putkilinjan värähtely sallittua enemmän. STUK:n Olkiluoto 3:n valvontaprojektin päällikkö Minna Tuomainen kertoo, että värähtelyn syytä selvitetään. Testeissä tehdään lisämittauksia, joiden tulosten perusteella TVO ja laitostoimittaja Areva-Siemens laativat suunnitelman mahdollisesta korjaustoimesta. Värähtelyongelma on putkessa, joka on osa korkeimman turvallisuusluokituksen ydinteknisiä osia voimalaitoksessa. Primääripiirin putkistot on mitoitettu koko voimalan käyttöajalle, jonka on suunniteltu jopa 60 vuoden mittaiseksi. Pitkällä ajalla värähtely saattaisi vaikuttaa metallin ominaisuuksiin ja väsymiseen. Selvityksen perusteella tehdään päätökset jatkotoimista. Säteilyturvakeskus seuraa vielä keskeneräisen selvitystyön etenemistä. TVO ja Areva-Siemens ovat olleet vaitonaisia kuumakokeiden vaiheista. Joulukuussa alkaneissa testeissä voimalan reaktorilaitoksella on nostettu lämpötila ja paineet pääkiertopumppujen ja paineistimen avulla samoiksi kuin ydinvoimalan tuotantokäytössä. Minna Tuomainen kertoo alkuperäisen testiaikataulun venyneen, sillä kokeissa laitos on kahdesti jouduttu jäähdyttämään korjaus- ja muutostöiden vuoksi. –Merkittävää yksittäistä syytä tai poikkeamaa ei ole ilmennyt ja kuumakoetulokset ovat pääosin hyväksyttäviä, Tuomainen sanoo. Kuumatestivaiheen suunniteltiin valmistuvan huhtikuun loppuun mennessä. Tuomainen arvioi, että tämänhetkisen suunnitelman mukaan testit valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Yhtenä tärkeänä edellytyksenä on, että paineistimen putkilinjan värähtelyongelma saadaan selvitettyä. Toukokuun aikana voidaan mahdollisesti johtaa ensimmäisen kerran höyryä reaktorilaitokselta turbiinilaitokselle ja testata sähköntuotantoakin. Kuumakoe on erittäin merkityksellinen, sillä sen perusteella Säteilyturvakeskus antaa lausuntonsa ja turvallisuusarvion TVO:n käyttölupahakemuksen käsittelyyn valtioneuvostossa. Käyttöluvan myöntäminen on edellytyksenä reaktorin lataamiselle uraanipolttoaineella. Minna Tuomaisen mukaan Säteilyturvakeskuksen lausunto on lähes valmis, koska kokeiden tulokset ja laitoksen tarkastusten tulokset ovat olleet hyväksyttäviä. Turvallisuusarvion kannalta merkittävin avoin asia on testeissä todettu paineistimen yhdyslinjan värähtely.