Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Rantaan perustettava jätekeskus kirvoittaa tunteita Valkeakoskella – Haimme vastaukset 20 kysymykseen

Mahlianmaalle kokoontui maanantai-iltana viitisenkymmentä Fortumin teollisuusjätekeskuksen laajennussuunnitelmista kiinnostunutta valkeakoskelaista. Joukko tutustui ensin jätekeskukseen paikan päällä ja sen jälkeen keskustelua jatkettiin Kärjenniemen koululla. Mahlianmaan teollisuusjätekeskuksen ympäristöluvasta järjestetyssä yleisötilaisuudessa esitettiin tiukkoja kysymyksiä. Kokosimme yhteen joukon tilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia. Vastaukset on poimittu Fortum Environmental Constructionin käsittelykeskuksesta vastaavan johtajan Mikko Saarisen puheenvuoroista. Osaan vastauksista kysyttiin tiistaina aamulla tarkennuksia. Kysymykset on poimittu yleisön puheenvuoroista. 1. Miksi hankkeelle ei tehty ympäristövaikutusten (yva) arviointia? Yvaa ei tarvitse tehdä, koska alueelle loppusijoitettavan jätteen määrä jää alle rajan, joka on 50 000 tonnia. Fortum ei halunnut laajentaa niin paljon. Alueelle suunnitellaan sijoitettavaksi 49 000 tonnia jätettä. Alueelle tuotavan jätteen määrä on 150 000 tonnia, ja siitä loput on tarkoitus kierrättää. 2.Miksi hankkeen ympäristöluvan kuulutukset ovat kesäaikaan, jolloin virastot ovat kiinni? Aikataulu on kiinni aluehallintovirastosta. Nähtävillä oloa on pidennetty kesäajan vuoksi kaksi viikkoa. 3. Jos rantaan rakennettava valli murtuu, kuka vastaa seurauksista? Jos valli murtuu ja tapahtuu katastrofi, Fortum vastaa seurauksista. 4. Tasausaltaan tilavuus on 1 100 kuutiota. Jos jätevedenpuhdistamo ei voi ottaa vettä vastaan, miten estetään, ettei vesi pääse luontoon? Tasausaltaaseen johtavan putken venttiili voidaan sulkea. Jätteen läjitysalueella voidaan vettä pidättää vettä 10 000 kuutiota. 5. Kykeneekö puhdistamo suoriutumaan jätekeskukselta sinne menevistä vesistä, niin että siitä ei ole haittaa biologiselle puhdistamolle? Meillä on teollisuusjätevesisopimus puhdistamon kanssa. Meillä on korvausvelvollisuus, mikäli toiminnalle aiheutuu haittaa. 6. Onko sopivaa sijoittaa kaatopaikka olemassa olevan huvila-asutuksen keskelle? Alue on kaavassa määritelty kaatopaikka-alueeksi, johon jätekeskus voidaan sijoittaa. 7. Oletteko neuvotelleet täällä esimerkiksi UPM:n kanssa, jolla on kaatopaikka, että loppusijoitettava jäte voitaisiin sijoittaa heidän kaatopaikalleen ja Mahlianmaalla tehdä vain käsittelyä? Olemme neuvotelleet UPM:n kanssa, mutta heillä on omat suunnitelmansa. 8. Paljonko Nokian Häpesuon puhdistettavalta kaatopaikalta on tuotu pilaantunutta maata Mahlianmaalle? Vuonna 2015 sitä tuotiin 60 000 tonnia ja vuonna 2016 määrä oli 10 000 tonnia. Suurin osa tästä on sijoitettu Mahlianmaalle. 9. Miten varmistetaan, ettei uusi jätekasa tuota painetta Säterin kaatopaikalle ja aja sieltä päästöjä liikkeelle vesistöön? Uusi ja vanha alue ovat yhdessä sellaisessa kohdassa, että vanhan alueen puolella on tuhkaa, joka on kantavaa ainesta eikä se anna periksi kuten alue, jonne on tuotu jäteköysiä. Lisäksi väliin on tehty pohjaeristys. 10. Onko Valkeakosken kaupungilla mitään sanomista kaatopaikan perustamiseen? Tilaisuudessa tähän vastasi paikalla ollut valtuutettu ja kansanedustaja Pauli Kiuru . Hänen mukaansa kaupunki antaa lausunnot asiasta. Nyt vireillä olevaan ympäristölupaan on antanut lausuntonsa sekä kaavoitus- ja ympäristötoimi. 11. Miten toimintaa voidaan tehdä vanhalla luvalla? Aikanaan ympäristöluvissa ei ole toimintaa määritelty niin tarkasti. Nyt luvat ovat yksityiskohtaisempia. Uusi lupa tarvitaan, koska toimintaa laajennetaan. 12. Kuinka lähelle rantaa valli sijoitetaan? Lyhimmillään etäisyys rannasta on 31 metriä. 13. Miksi jätekeskus perustetaan rantaan? Alue on kaavassa määritelty kaatopaikaksi. Se on tapahtunut jo silloin kun alueelle perustettiin Säterin kaatopaikka, joka aloitti toimintansa 1980. 14. Millaista jätettä alueelle tulee? Alueelle voi tuoda tavanomaista jätettä. Vaarallisia jätteitä alueelle ei saa sijoitta. Ensisijaisesti alueella on tarkoitus käsitellä ja loppusijoittaa rakennus- ja purkujätettä. 15. Miten valvotaan, mitä jätekuormissa alueelle tulee? Kaikesta tulevasta jätteestä on olemassa esisopimukset, joten tiedetään, millaista jätettä kuormissa on. 16. Miten jätteen määrää valvotaan Jätteet punnitaan silloin kun ne tulevat ja silloin kun jalostettua jätettä lähtee pois. 17. Kun alueella tehdään murskausta, tehdäänkö sitä jätekasojen päällä. Voiko meluavia töitä jaksottaa niin, että niitä ei tehtäisi kesäaikaan? Murskaus tehdään käsittelyalueella, eikä kasojen päällä. Melutöitä pyritään jaksottamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa. 18. Jätekeskuksen maa-alueet nousevat korkealle yli puunlatvojen ja näkyvät vastarannalle. Miten on mahdollista, että todetaan, että ei aiheudu maisemahaittaa? Siellä on meluvallit, joiden sisällä toimitaan. Vallit ehkäisevät paitsi melua myös maisemahaittaa. 19. Fortumilla on seitsemän jätekeskusta muualla Suomessa. Onko niistä mikään yhtä lähellä rantaa? Millaisia ovat kokemukset? Inkoossa keskus on lähellä merenrantaa. Kun toiminta on käynnistynyt ja vakiintunut, sen jälkeen ei valituksia tule. 20. Kuinka pitkään alueelle tuodaan jätettä? Laajennettavan alueen täyttövaraus on 195 000 kuutiota. Alueen täyttyminen kestää 10–20-vuotta. Aika riippuu siitä, mikä on sijoitettavan jätteen tilavuus. 21. Mistä tarkkailutuloksia saa nähtäväkseen? Yhtiö tarkkailee ja sen lisäksi on viranomaisvalvontaa. Viranomaisten tutkimustulokset menevät ely-keskukselle. Fortum hakee ympäristölupaa teollisuusjätekeskuksen laajentamiselle. Vuosittain tarkoitus on vastaanottaa 150 000 tonnia jätettä, josta alueelle sijoitetaan 49 000 tonnia, muun muassa rakennus ja purkujätettä. Ympäristölupahakemus liitteineen on nähtävillä aluehallintoviraston nettisivuilla. Muistutuksia ja mielipiteitä voi jättää 31. heinäkuuta saakka. Ympäristölupapäätös tehdään todennäköisesti syksyyn mennessä. Päätöksestä voi valittaa.