Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Lempäälä ja Tampere käynnistävät viimeisinä kaupunkiseudulla koronasta johtuvat yt-neuvottelunsa – tällainen seudun kuntien neuvottelutilanne on

Lempäälän kunta ja Tampereen kaupunki käynnistävät Tampereen kaupunkiseudun kunnista viimeisinä koronaviruksen aiheuttamat yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Molempien kuntien hallitukset päättivät asiasta kokouksissaan maanantaina. Tampereen sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstön tarve on kasvanut, mutta monien muiden kaupungin tarjoamien palvelujen kysyntä ja tarve on vähentynyt. Osa palveluista on suljettu tai toiminta on supistunut valtioneuvoston päätöksen perusteella. Työn vähentymistä koronavirusepidemian johdosta on selvitetty kyselyllä kaupungin eri toimintayksiköihin. Työn vähentymiseen on jo reagoitu tarjoamalla muuta työtä omassa toimintayksikössä tai muualla kaupunkiorganisaatiossa. Toissijaisesti on hyödynnetty vuosilomasuunnittelua. Tampereella työ on vähentynyt 1 113 henkilöltä, joista 357 työskenteli tällä hetkellä suljettuna olevissa palveluissa. Muuta työtä on järjestynyt 461 henkilölle, joista 359 on työllistynyt sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 102 perusopetuksen ruokajakeluun. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan muun työn tarjoamista ja vaihtoehtojen selvittämistä kuten muun muassa vuosilomasuunnittelua jatketaan niin valtioneuvoston päätöksen perusteella suljettujen palveluiden kuin muidenkin tehtävien osalta. Lopullista laajuutta vaikea arvioida Työn vähentymisen kestoa ja lopullista laajuutta on tässä vaiheessa hyvin vaikea arvioida. Tarkoituksenmukaista on varautua tilanteeseen yhteistoimintaneuvotteluilla ja yhteistyössä henkilöstön kanssa hakea ratkaisuja tilanteeseen. Kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin työntekijäjärjestöille lähetetään heti kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Viiden päivän kuluttua kutsun lähettämisestä alkaa minimissään 14 päivän neuvotteluaika. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen neuvottelujen päätyttyä käsittely neuvottelujen jälkeen ja päättää mihin toimenpiteisiin kaupunki ryhtyy. Mikäli henkilöstöä päätetään lomauttaa, on lomautuspäätös toimitettava työntekijöille kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Mahdolliset lomautukset kestävät enintään 90 päivää. Asia tarkentuu valmistelun edetessä. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen jatkotoimista päättää kaupunginhallitus. Lempäälä neuvotteluihin 27. huhtikuuta Lempäälässä neuvottelut alkavat 27. huhtikuuta. Käynnistyvät yt-neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on käsitellä kaikki eri vaihtoehdot eli työntekijöiden siirtäminen toisiin tehtäviin, osa-aikaistaminen, lomauttaminen sekä työntekijöiden irtisanomiset. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet antaa ohjeistuksia liittyen mahdollisiin valittuihin toimenpiteisiin. Käytävien yt-neuvottelujen seurauksena saattavat tulla kyseeseen työtehtävien ja virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, henkilöstön siirtäminen palvelualueiden sisällä sekä niiden välillä, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, palkattomien vapaiden myöntäminen, osa-aikaistaminen, lomauttaminen enimmillään 90 päiväksi ja irtisanominen. Toimenpiteet kohdistetaan viimeksi kunnan toiminnalle tärkeisiin työntekijöihin ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneisiin (ammattitauti, työtapaturma) . Mikäli työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan. Ensi maanantaina käynnistyvät yt-neuvottelut kestävät kaksi viikkoa eli 11. toukokuuta saakka. Jopa 8,8 miljoonan euron talousvaikutus Koronavirustilanteella on merkittäviä vaikutuksia Lempäälän kunnan talouteen. Tämän hetken arvio talousvaikutuksista on korkeimmillaan 8,8 miljoonaa euroa. – Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus aloittaa tässä vaiheessa varotoimenpiteenä. Yksimielisenä tavoitteenamme on toimia pienimmän haitan periaatteella ja minimoida tilanteesta henkilöstölle aiheutuvat vaikutukset, sanoo henkilöstöjohtaja Auli Nevantie. Kunnan virallisessa yhteistoimintaelimessä on eilen 15.4. todettu, että kunnassa on tärkeää pyrkiä löytämään muita ratkaisuja kuin lomauttaminen ja irtisanomiset. Ensisijaisesti kaikille pyritään etsimään työtä kunnasta. Lisäksi pyritään hyödyntämään vuosilomia sekä ylityövapaita. Yhteistoiminnassa valmistellaan myös lomarahojen vaihtamista vapaaksi sekä palkattomien vapaiden hyödyntämistä. Mikäli tilanne pitkittyy, eikä valtion tukipaketti tuo helpotusta kokonaistilanteeseen, on yhteistoiminnassa käsiteltävä kaikki mahdolliset vaihtoehdot. – Toistaiseksi olemme pystyneet tarjoamaan korvaavaa työtä tai hyödyntämään lomajärjestelyjä. Lisäksi olemme rakentamassa sisäistä sijaisrinkiä, jonka tarkoitus on varmistaa hyvinvoinnin palvelualueen kriittisten tehtävien työvoimatarvetta. Olemme myös kehittäneet uusia ennaltaehkäiseviä tukitoimia kuntalaisille. Näihin tehtäviin olemme sijoittaneet suljetuissa ja rajoitetuissa yksiköissä toimivia työntekijöitä, sanoo Nevantie. Nokia lomauttaa tai osa-aikaistaa 300 Nokian kaupungin yt-neuvottelut saatiin jo päätökseen. Kaupunki lomauttaa tai osa-aikaistaa noin 300 työntekijäänsä 15. toukokuuta alkaen. Lomautukset ja osa-aikaistamiset kestävät enintään 90 päivää ja ne koskevat henkilöitä, joiden työnteko on keskeytynyt poikkeusolojen myötä ja joille ei ole löydetty korvaavaa työtä. Esimerkiksi uimahallin ja kirjaston palvelut on toistaiseksi keskeytetty, varhaiskasvatuksen palveluita on supistettu ja kaupungin eri yksiköitä on jouduttu sulkemaan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Pirkkala lomauttaa 153 työntekijää Pirkkalan kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Kunta tiedotti maanantaina 20. huhtikuuta, että se lomauttaa tai osa-aikaistaa yhteensä 153 työntekijää. Lomautukset alkavat 22. toukokuuta ja kestävät heinäkuun loppuun. Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 165 työntekijää, joiden työtehtävät ovat vähentyneet oleellisesti tai loppuneet kokonaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Osa kunnan palveluista on keskeytetty ja toimipisteitä on suljettu. Osalle neuvottelujen piirissä olleista työntekijöistä löytyi korvaavia tehtäviä tai koulutusta. Esimerkiksi koulunkäynninohjaajille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tarjottu sijaisuuksia hoitotyössä. Osa työntekijöistä käyttää vuosilomia, säästövapaita ja palkattomia vapaita. Kunta huomioi myös työntekijöiden ja viranhaltijoiden omat toiveet lomauttamisesta. Lomautettavat työntekijät ovat koulunkäynnin ohjaajia, varhaiskasvatuksen henkilöstöä, ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstöä, vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelukassoja, kirjastojen henkilöstöä sekä yksittäisiä työntekijöitä terveyspalveluista. Lomautukset tai osa-aikaistamiset alkavat 22. toukokuuta ja kestävät heinäkuun loppuun. Työntekijät saavat lomautusilmoitukset 21. huhtikuuta alkaen. Pirkkalan kunnanhallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä 30. maaliskuuta. Neuvottelut alkoivat 7. huhtikuuta. Ylöjärven neuvottelutulos tällä viikolla Ylöjärvellä yt-neuvottelut käynnistyivät torstaina 9.4.2020. Neuvottelujakso kestää vähintään 14 kalenteripäivää, joten aikaisin neuvottelujen päätösajankohta on torstaina 23. huhtikuuta. Yt-neuvottelujen piirissä Ylöjärvellä on yhteensä noin 300 työntekijää tai viranhaltijaa seuraavilta toimialoilta tai ammattiryhmistä: kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, koulunkäynnin ohjaajat, iltapäivätoiminta, varhaiskasvatus, suun terveydenhuolto, siivouspalvelut, ruokapalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Oikaisu 21.4. kello 8.02: Korjattu jutun otsikkoa ja ensimmäistä lausetta, muutettu Pirkanmaa Tampereen kaupunkiseuduksi. Tampere ja Lempäälä olivat kaupunkiseudun kunnista viimeiset, jotka päättivät aloittaa yt-neuvottelut.