Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Maksuttomat harrastukset ja perusturvan korottaminen helpottaisivat lapsiperheiden köyhyyttä

Lapsiperheköyhyys on Suomessa monen perheen arkea. Taustalla on esimerkiksi työttömyyttä, sairauksia, vanhempien kouluttamattomuutta tai tilanteita, joissa talousvastuun kantaa toinen vanhempi, kun toinen esimerkiksi opiskelee. Yhden vanhemman perheillä ja monilapsisilla perheillä on suuri riski köyhyyteen. Myös matalapalkkaisten vanhempien perheissä koettu köyhyys on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Köyhyys määrittää koko elämän , vaikuttaa laajasti koko perheen ja lapsen hyvinvointiin ja eriarvoistaa lapsia jo varhaisessa vaiheessa. Lapsi voi muun muassa kokea ulkopuolisuuden tunnetta, huolta perheen pärjäämisestä sekä jäädä harrastusten ulkopuolelle. Tilanne heijastuu aikuisuuteen. Köyhyyttä kokeneilla lapsilla on aikuisina esimerkiksi enemmän työttömyyttä, kouluttautumattomuutta sekä mielenterveysongelmia kuin muilla aikuisilla. Monet lapsi- ja perhejärjestöt kamppailevat toiminnallaan lapsiperheköyhyyttä vastaan ja tekevät näkyväksi köyhyyden vaikutuksia lapsiin. Meillä Pienperheyhdistyksessä lapsiperheköyhyyteen liittyvät ongelmat näkyvät jatkuvasti. Riittämätön perusturva, palveluiden vaikea saatavuus sekä korkeat asumisen kustannukset vaikeuttavat perheiden pärjäämistä. Järjestöt pyrkivät torjumaan lapsiperheiden köyhyyttä lisäämällä ihmisten tietoutta lasten oikeuksista ja niiden toteutumisesta. Vuodesta 1991 lähtien Suomi on sitoutunut noudattamaan lapsen oikeuksien sopimusta, jonka tarkoituksena on turvata lapsen kasvua ja kehitystä. Vaikka lasten oikeuksien sopimuksella on ollut vaikutusta lasten oikeuksien kehittymiseen ja lapsen aseman vahvistumiseen Suomessa, yhteiskuntamme toiminnassa on edelleen puutteita. Lapsen etu ei tule aina huomioiduksi eikä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mietitä riittävästi, mitä vaikutuksia uudistuksilla tulee olemaan vähävaraisten lapsiperheiden elämään. Kuinka vakavaksi perheen tilanteen pitää kiristyä, jos apua ja tukea ei ole tarjolla silloin, kun perheen tilanne on vaikea esimerkiksi vanhemman mielenterveyden järkkymisen, työttömyyden tai vaikkapa erityislapsen saamisen jälkeen. Kuinka kalliiksi yhteiskunnalle tulee, kun seurauksia yritetään korjata vasta vuosien päästä? Kuinka vakavaksi perheiden tilanteen pitää mennä ennen avun saamista? Kaikilla lapsilla ei ole tasavertaiset lähtökohdat elämään, mutta köyhyys ei saisi määrittää lapsen loppuelämän pärjäämistä. Meidän aikuisten on tartuttava asiaan, lasten tehtävä se ei ole. Lapsiperheköyhyyteen vaikutetaan poliittisilla päätöksillä. Yhteiskunnassamme tulisi nostaa perheiden perusturvaa ja taata kaikille lapsille harrastusmahdollisuudet. Lisäksi perheiden tulisi saada tukea jo varhaisessa vaiheessa ennen ongelmien kehittymistä. Elämän ei pitäisi olla jatkuvaa selviytymistä. Lapsiperheiden hyvinvointi lisää koko yhteiskunnan hyvinvointia.