Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Jo kolmas kerta vuoden sisään: Nokian kaupunginhallitus valitti taas lautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen

Nokian kaupunginhallitus on päättänyt valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaupunkikehityslautakunnan 9. kesäkuuta tekemästä päätöksestä, jossa myönnettiin rakentamisen poikkeamislupa Taivalkunnassa sijaitsevalle rantakiinteistölle. Edellisestä kerrasta, jolloin hallitus päätti viedä lautakuntansa päätöksen hallinto-oikeuteen, ehti kulua kaksi viikkoa. Tällä kertaa kyseessä on hakemus, jossa haetaan lupaa rakentaa uudisrakennus tulipalossa tuhoutuneen omakotitalon ja rantasaunan tilalle. Tuhoutuneessa talossa on asemapiirroksen mukaan ollut 178 neliötä, ja nyt lupaa haetaan kymmenen neliötä suuremmalle rakennukselle. Joustovaraa Päätösesityksessä todetaan, että kyseisellä kiinteistöllä on nykyisen rantojen osayleiskaavan mukaan kokonaisrakennusoikeutta 280 neliötä, joista 200 kohdistuu asuinrakennukseen ja 80 talousrakennuksiin. Koska vanhat rakennukset on rakennettu ennen kaavan voimaantuloa, ne ovat saaneet olla paikoillaan, mutta yhdessä uusien rakennusten kanssa ne kuluttavat rakennusoikeutta, joten rakennusoikeutta olisi jäljellä vain 72 neliötä. Koska hankkeen on katsottu poikkeavan yleiskaavan määräyksistä ja sallitun rakennusoikeuden on laskettu ylittyvän reilusti, ei kaupunkikehityslautakunnan esittelijä puoltanut hakemusta. Lautakunta kuitenkin päätti muutaman mutkan jälkeen toisin. – Koska vanhat rakennukset on aikanaan tehty luvallisesti, ei niiden mielestäni pitäisi uusista säädöksistä huolimatta vaikuttaa rakennusoikeuteen. Lautakunnassa enemmistö tulkitsi asian niin, että todellista rakennusoikeuden ylitystä olisi tullut vain se 10 neliötä. Ylitys sekin tietenkin on, mutta joskus näin pienissä ylityksissä on ollut joustovaraa, sanoo lautakunnan puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toiminut Kari Vellonen (sd.), joka tuurasi esteellisyytensä ilmoittanutta, lautakunnan varsinaista puheenjohtajaa Pirkka Lappalaista (kok.). Lautakunnassa Esko Pulakka (kesk.) teki ensin Tuula Valkaman (sd.) kannattamana muutosehdotuksen luvan myöntämisestä sillä perusteella, että palaneen asunnon tilalle täytyy saada rakentaa uusi. Vastaehdotuksena Timo Lehtonen (vihr.) esitti vihreiden Kaisa Räsäsen ja kokoomuksen Päivi Nahkolan kannattamana, että asia palautettaisiin valmisteluun. Pulakan ehdotus sai äänestyksessä puolelleen hänen itsensä ja Valkaman lisäksi Vellosen, Matti Haapalan (vas.) ja Merja Techtolinin . Lappalaisen varajäsenenä toiminut Kimmo Alakoski (kok.) kallistui äänestyksessä Lehtosen ehdotuksen puolelle, mutta Pulakan ehdotus vei siis voiton äänin 5–4. Lautakunta äänesti vielä pohjaesityksen ja Pulakan muutosehdotuksen välillä. Ennen sitä Pulakka lisäsi ehdotukseensa perustelun, että kyseessä on kaksi kiinteistöä, joilla on epäidenttinen omistus eivätkä toisen kiinteistön talousrakennukset voi vaikuttaa hakemuksessa esitettyyn rakentamiseen. Lautakunta hyväksyi Pulakan muutosehdotuksen äänin 6–3. Pohjaesityksen puolesta äänestäneet Lehtonen, Nahkola ja Räsänen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Perustuttava lakiin Nokian kaupunginhallitus käsitteli asiaa viime maanantaina, ja oli yksimielinen päätöksessään viedä asia hallinto-oikeuteen. Hallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemi (kok.) sanoo, että yksinkertaisimmillaan kyse on siitä, että kaupungin rantaosayleiskaavassa on määritelty rantarakentamisen enimmäismäärä, ja se määrä on lupahakemuksessa ylitetty. Lautakunta ei siis olisi saanut tehdä myöntävää päätöstä, koska se ei viranomaispäätöstä tehdessään voi käyttää harkintaa, vaan päätöksen on perustuttava maankäyttö- ja rakennuslakiin tai esimerkiksi kaupungin kaavamääräyksiin. Lisäksi lautakunnan on mahdollisessa muutosesityksessään selvitettävä ne lakipykälät, joihin vedotaan, jotta kuntalaisille voidaan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti näyttää, mihin päätös on perustunut. Tällä kertaa näin ei tehty, joten poikkeamisluvan myöntämisessä on kaupunginhallituksen mukaan tapahtunut menettelyvirhe. – Normaalissa poliittisessa päätöksenteossa perustelut olisivat ehkä riittäneet. Viranomaispäätöksessä on avattava, mihin muutettu päätös perustuu, eli viitattava maankäyttö- ja rakennuslain tiettyihin pykäliin tai selvennettävä, miksi asia pitäisi kyseisellä kaava-alueella hyväksyä, Haapaniemi jatkaa. Roolien oltava selvillä Kyseessä on nyt kolmas kerta vuoden sisällä, kun kaupunginhallitus tekee hallinto-oikeuteen valituksen kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä. Viime syksynä tehdyssä valituksessa oli kyse äänestyksen jälkeen tehdystä suunnittelutarvepäätöksestä, ja 16. kesäkuuta päivätyssä valituksessa taas oli kyse niin ikään äänestyksen jälkeen tehdystä myönteisestä poikkeamislupapäätöksestä. Kumpikin, kuten tämä kolmaskin päätös, on tehty vastoin asiantuntijavalmistelua ja viranhaltijaesittelyä. Haapaniemen mukaan kaupunginhallitus on jokaisessa tapauksessa tarkastellut, voidaanko lautakunnan päätös tulkita oikeaksi, mutta lakipykälät eivät ole antaneet periksi. Hallituksen näkemyksen mukaan viimeisinkin rakennushanke on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen eikä se täytä maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 171 mukaisia poikkeamisen edellytyksiä. – Tällainen toimintatapa on valitettavaa eikä kenenkään etu. Mutta koska lautakunnalla ei lupaviranomaisen roolissa ole harkinnanvaraa eikä kaupunginhallituksella ole viranomaispäätöksissä otto-oikeutta, ainoa vaihtoehto on viedä asia hallinto-oikeuteen. Haapaniemi kertoo myös, että lautakunnan kanssa on viimeisimmän päätöksen jälkeen keskusteltu viranomaisroolin ja poliittisen päätöksentekijän roolin eroista ja erottamisesta, eli käytännössä siitä, millaisissa tapauksissa lautakunta saa tulkita lakia tai käyttää harkintaa. Kaupunginhallitus on myös esittänyt lautakunnalle toiveen, että mikäli joku asia tuntuu aiheuttavan lautakunnassa epävarmuutta tai tulkintaeroja, sellaiset kannattaisi ennemmin palauttaa valmisteluun kuin äänestää eteenpäin. – Silloin, kun viranhaltija tekee virkavastuulla työnsä ja antaa pyydetyn selvityksen, puhutaan ehkä viikkojen viiveestä. Hallinto-oikeudesta taas päätöstä, vaikka se olisi hakijan kannalta myönteinen, saatetaan joutua odottamaan vuodenkin verran. Viime syksynä tehty valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä. Tämän uusimman valituksen kohdalla kaupunginhallitus on esittänyt hallinto-oikeudelle toiveen, että asian erityisluonteisen ja inhimillisesti raskaan taustan vuoksi hallinto-oikeus käsittelisi asian mahdollisimman nopeasti.