Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Neuvola kotipalveluna, lääkäreille uudet työehdot ja palvelusetelillä täydennystä - näin sote-uuditus voisi onnistua

Lähtökohtana Sote-uudistukselle voisi olla terveydenhuoltopiiri, eli TH-piiri. TH-piiri koostuu yhden tai useamman sairaanhoitopiirin yhteiselle alueelle perustettavasta uudesta julkisesta liikelaitoksesta, joka hoitaa sekä alueensa perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon. Työntekijöillä on piirin alueella yksi yhteinen työnantaja, ja työehdoissa on mahdollisuus tietyin ehdoin siirtyä ja siirtää työntekijöitä toimipisteestä ja tehtävästäkin toiseen. Ehdot on liittojen neuvoteltava. Kansalaisen kannalta palvelut jakautuvat kolmeen ryhmään: lähipalvelut, asiointipalvelut ja erityispalvelut. Lähipalvelut ovat saatavissa läheltä kotia tai ne tuotetaan asiakkaan kotona, esimerkiksi neuvolat. Paikallisista tarpeista ja maantieteestä riippuen lähipalvelujen sote-asemilla voisi olla yhtenä tai useampana päivänä viikossa terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotto. Lähipalveluihin voisi sisältyä jopa erikoissairaanhoitoa, kuten kotidialyysiä ja saattohoitoa. Sote-asemia henkilöstöineen olisi joka kunnassa vähintään yksi. Terveydenhuoltopiirin valtuuston tehtäviin kuuluisi budjetin laadinnan ja valvonnan ohella määritellä asemien sijainti, määrä ja väestöpohjan minimi sekä etäisyyskriteeri. Tämä tarkoittaa laskennallista prosenttilukua aseman asiakkaista, jotka asuvat enintään X km etäisyydellä asemasta. Asiointipalvelut olisivat alueelliset, mutta helposti saavutettavissa. Asiointipalveluiden terveysaseman keskeisin tehtävä on lääkäripalvelujen tuottaminen. Tämä tarkoittaisi sekä omalääkäripalveluita sekä keskeisten erikoislääkärien vastaanottopalveluja. Asiointipalveluiden terveysasemia varten tulisi olla noin 40 000 asukkaan väestöpohja. Kullakin asemalla pyrittäisiin vähintään 8-10 lääkärin säännölliseen vastaanottoon, mikä mahdollistaisi myös ilta-ajat. Terveydenhuoltopiirin valtuuston päätettäviin asioihin kuuluisi näiden terveysasemien määrittäminen. Asiointipalvelujen etäisyyskriteeriä voisi olla: 80 prosenttia asukkaista enintään 40 kilometrin etäisyydellä terveysasemasta. Erityispalvelujen piiriin kuuluisivat sairaaloiden erityisosaamista sekä kalliita laitteistoja vaativat palvelut. Suuri osa potilaista tulisi lähetteellä, pienempi osa ambulanssilla päivystyspotilaana. Suuri osa polikliinisista potilaista voisi saada palvelunsa asiointipalvelujen terveysasemilla. Pienimmät, alle 130 000 hajallaan asuvan asukkaan sairaanhoitopiirit tulisi yhdistää tai jakaa lähimpään sairaanhoitopiiriin, mutta samalla sopia kyseisten keskussairaaloiden vähintään nykyisistä päivystyspalveluista. Erityispalvelujen etäisyyskriteerinä voisi olla: 80 prosenttia asukkaista enintään 100 kilometrin päässä sairaalasta. Terveydenhuoltopiiri keräisi toimintansa rahoituksen jäsenkuntiensa asukasluvun perusteella, mikä tasaisi tehokkaasti kustannuksia. Liikelaitosmalli mahdollistaa lääkäreille virkasuhteet, joissa voi pyytää virka-apua ja käyttää lain tietyissä tilanteissa edellyttämää julkista valtaa. Terveydenhuoltopiirin ohjesäännöt voivat sallia täydentävien palvelujen hankkimisen esimerkiksi yksityiseltä sektorilta palveluseteleillä. Kirjoittaja on LT, kansanterveystieteen dosentti ja aluehallintoylilääkäri Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.