Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Raportti paljastaa Akaan seurakunnan työilmapiiriongelmat: huutamista, nolaamista ja epäasiallista nimittelyä – työterveysyhtiö suosittelee henkilövaihdoksia johtotehtäviin

Akaan seurakunnan käyttämä työterveysyhtiö Pihlajalinna suosittelee henkilövaihdoksia seurakunnan johtotehtäviin. Aamulehti on saanut haltuunsa seurakunnan organisaation ulkopuolelta Pihlajalinnan tekemän työpaikkaselvitysraportin henkilökunnan psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Lokakuun viimeiselle päivälle päivätyn raportin toimenpide-ehdotuksissa Pihlajalinna suosittelee arvioitavaksi vastuurooleissa nyt toimivien henkilöiden edellytyksiä jatkaa vetovastuissa nykyisessä tilanteessa, joka vaatisi jämäkkää ja johdonmukaista johtamista ja luottamuksen rakentamista. – Jatkuessaan tilanne voi vaarantaa myös vetovastuussa olevien terveyttä työyhteisön nykyisen dynamiikan vuoksi. Suositellaan harkittavaksi henkilövaihdoksia avaintehtäviin tai selvittämään työnkierron mahdollisuuksia, Pihlajalinnan raportissa todetaan. Kuormitus on selvityksen mukaan jatkunut pitkään, eikä tilannetta ole saatu aiemmin toteutettujen ”interventioiden avulla ratkaistuksi”. Riskit terveyden kannalta ovat merkittäviä Pihlajalinnan viime toukokuussa tekemän kyselyn ja kesä-syyskuussa toteutettujen yli tunnin kestäneiden 32:n työntekijän henkilöhaastattelujen perusteella psykososiaalisen kuormituksen aiheuttama riski terveydelle on arvioitu useilla osa-alueilla merkittäväksi. Häirinnässä ja epäasiallisessa kohtelussa riskiä terveydelle pidetään merkittävänä tai jopa sietämättömänä. – Epäasiallista työkäyttäytymistä koettiin kahden johtavassa asemassa olevan taholta, ja se koettiin yksittäisiin henkilöihin tai henkilöstöryhmään kohdistuvana, muun muassa silmätikuksi ottamisena ja epäasiallisena nimittelynä, raportissa mainitaan. Työyhteisössä häirinnän todetaan olleen ”huutamista, nolaamista, pahan puhumista, vitsailua, syyllistämistä yhteisissä palavereissa, epäasiallista nimittelyä muiden kuullen ja epätasa-arvoista kohtelua”. Jopa väkivallan uhkaa ollut olemassa Työyhteisössä mainitaan olleen jopa väkivallan uhkaa, joka on aiheuttanut merkittävän riskin terveydelle. Merkittävät riskit on niin ikään kirjattu työilmapiiristä, kokemuksesta epätasa-arvoisesta kohtelusta, arvostuksen kokemuksesta, esimiehen tuesta. Ainoastaan työmäärän ja työstä saadun palautteen osalta riskit olivat vähäisiä. Kuormitusta pienentävä ohjelma käyntiin Akaan seurakunnan johtava pappi (kirkkoherra) Ali Kulhia julkaisi perjantaina tiedotteen koskien torstaina pidettyä kirkkoneuvoston kokousta. – Akaan seurakunta on mukana aluehallintoviraston suuressa seurakuntien työsuojelutarkastusohjelmassa. Annettujen ohjeiden mukaisesti seurakunnassa on keväällä ja kesällä tehty työterveyden johdolla mielipidekyselyitä työn psykososiaalisesta kuormituksesta. Tuloksia tarkasteltiin 13.11.2019 ja seurakunnan yhteistyötoimikunta, joka toimii työsuojeluelimenä, on ryhtynyt laatimaan psykososiaalista kuormittumista pienentävää ohjelmaa. Kirkkoneuvosto keskusteli 21.11.2019 selvityksestä ja aloitetuista toimista. Työterveys esitteli tehtyä selvitystä työntekijäkokouksessa 22.11.2019 ja samalla alkoivat jo toimet kuormituksen ohjelmalliseen vähentämiseen, tiedotteessa mainitaan. ”Epäasiallisesta kohtelusta ei ilmoituksia” Ali Kulhia totesi lisäksi puhelimessa Aamulehdelle, että työntekijäkokouksessa on päätetty käynnistää esimiesten kouluttaminen. – Lähdemme rakentamaan uudelle tavalla työilmapiiriä, joten koko henkilökunta hankkii työhyvinvointikortit. Puolet koulutusmäärärahoista osoitetaan tähän tarkoitukseen. Seurakunnassa otetaan Kulhian mukaan lisäksi käyttöön suorituslisäjärjestelmä, jossa lisää maksetaan 60 prosenttia työsuorituksen ja osaamisen ja 40 prosenttia työilmapiirin parantamisen perusteella. Johtavan papin mukaan huonosta työilmapiiristä ei ole ollut merkkejä tänä vuonna. – Tehdyssä kyselyssä ja haastatteluissa on kyse ihmisten mielipiteistä. En ole saanut koko vuonna ilmoituksia esimerkiksi epäasiallisesta kohtelusta. Aiemmin sellaisiakin on tullut, Kulhia toteaa. Tuomiokapituli pureutuu tilanteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vs. dekaanin Jussi Holopaisen mukaan Akaan tilanteeseen on paneuduttu paikan päällä. – Olemme lähteneet purkamaan työilmapiiriongelmaa ja seuraava tapaaminen on Pihlajalinnan raportin tekijöiden kanssa joulukuussa. Haluamme saada tarkemman kuvan tilanteesta. Tuomiokapituli aikoo ennen joulukuuta jo räätälöidä työyhteisölle ohjeistuksen tilanteen laukaisemiseksi. – Haluamme avata, mitä kaikkea tämä tarkoittaa ja mistä kaikesta yöyhteisössä pitää puhua suoraan. Asiat ovat yleensä vielä hankalampia kuin mitä kyselyjen perusteella saadaan selville, sanoo Holopainen. Avin syksyllä tekemä tarkastuksen raportti ei ole vielä valmis. Aamulehti käyttää tasa-arvoisia ammattinimikkeitä, joten jutuissamme saattaa esiintyä tavallisuudesta poikkeavia tehtävänimikkeitä.