Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Koronavirus Live Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Näköislehti Moro Mielipiteet Tähtijutut

Tampereen kaupungin johto tiesi Aleksovskin rikosepäilystä, mutta katsoi sitä läpi sormien Finnparkin puheenjohtajavalinnassa – Lauri Lyly: ”Luotimme meille kerrottuihin tietoihin”

Tampereen kaupungin johtavat poliitikot ja viranhaltijat ovat toimineet kaupungin ohjeiden vastaisesti Finnparkin hallituksen puheenjohtajan valinnassa. Kaupungin johtohahmot tiesivät demarivaikuttaja Atanas Aleksovskin olleen rikoksesta epäiltynä Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa, mutta eivät silti puuttuneet hänen valintaansa Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi. Asia käy ilmi poliisin esitutkintapöytäkirjasta ja Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen raportista. Aleksovskin rikosepäilystä tiesivät jo vuoden 2018 keväällä Tampereen pormestari Lauri Lyly , konsernijaoston puheenjohtaja Kalervo Kummola , konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunginlakimies Jouko Aarnio . Tampereen kaupungin hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskevassa konsernimääräyksessä sanotaan, ettei tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin, eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustaja. Aleksovski valittiin Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi konsernijaoston kokouksessa 10. huhtikuuta. Tampereen kaupungin johto sai varmistuksen Aleksovskin rikosepäilystä muutamaa päivää myöhemmin 13. huhtikuuta, kun Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistan tutkinnanjohtaja Kirsi Silomäki ilmoitti asiasta kaupungille sähköpostilla. Tästä huolimatta kaupunki ei muuttanut esitystään Aleksovskin nimityksestä konsernijaoston seuraavaan kokoukseen mennessä. Nimitys vahvistettiin Finnparkin yhtiökokouksessa 23. toukokuuta. Tampereen pormestari Lauri Lyly, milloin sait ensimmäisen kerran tietää, että Atanas Aleksovskia on kuultu rikoksesta epäiltynä Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa? – Sain tiedon samana tai seuraavana päivänä eli aika pian sen jälkeen kun viesti 13.4 saapui. Miksi Aleksovskin nimitystä ei tuotu uudelleen konsernijaoston käsittelyyn 3.5. pidetyssä kokouksessa, kun olitte saaneet tiedon hänen asemastaan rikostutkinnassa? Miksi konsernijaoston annettiin tehdä päätös puutteellisilla tiedoilla? – Ryhdyimme selvittämään asiaa, mitä tämä tullut tieto tarkoittaa ja miten tämä vaikuttaa konsernijaoston päätökseen ja Aleksovskin kertomaan. Tarkoitus oli viedä asia selvityksen jälkeen toukokuun jompaankumpaan konsernijaoston kokoukseen. Olette aiemmin kertoneet, ettette halunneet vaarantaa poliisin esitutkintaa, ettekä siksi tuoneet asiaa konsernijaoston käsittelyyn. Tuliko poliisilta vaatimus, että rikosepäilyä ei voi käsitellä konsernijaostossa vai päätyikö kaupunki tähän ratkaisuun omilla perusteillaan? – Kaupunki on päätynyt ratkaisuun kokonaistilannetta arvioiden ja harkintaa käyttäen. Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan Aleksovski antoi kesän 2018 aikana Tampereen kaupungin johdon ymmärtää, että esitutkinta häntä kohtaan on päättymässä. Kysyttiinkö tähän vahvistusta tutkinnanjohtajalta? – Vahvistusta ei ole kysytty. Luotimme meille kerrottuihin tietoihin. Onko Aleksovskin ja kaupungin johdon välillä käydyissä keskusteluissa ollut väärinymmärryksen mahdollisuus vai koetko, että Aleksovski on tarkoituksellisesti antanut väärää tietoa kaupungille? – Tätä on vaikea arvioida. Jälkikäteen on helppo kritisoida tehtyä, mutta kulloinkin olemme pyrkineet toimimaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. Joka tapauksessa tutkinnan sisällön tultua syksyllä julkiseksi syytteen nostamisen myötä on kaupungin toimenpitein Aleksovski jäänyt pois niin Finnparkin, kaupunginhallituksen kuin konsernijaostonkin jäsenyydestä. Aleksovskia vastaan ei nostettu syytettä Finnparkin hallituksen puheenjohtajavalinnassa. Miten asia tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa ja konsernijaostossa? – Tehty syyttämättäjättämispäätös tulee maanantaina 27.5. kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalle ja konsernijaoston 28.5. kokouksen esityslistalle tiedoksi saatettaviin asioihin. Poliisille on tehty selvityspyyntö myös Tampereen kaupungin viranhaltijoiden toiminnasta Finnparkin puheenjohtajavalinnassa. Mitä ajattelet siitä? – Poliisi tekee omat ratkaisunsa heillä olevien tietojen perusteella. Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen raportissa todettiin, ettei sisäinen valvonta ollut Finnparkin hallituksen puheenjohtajavalinnassa hyväksyttävällä tasolla. Mitä aiotte tehdä, jotta jatkossa tällaiset tapaukset vältetään? – Meidän pitää olla entistä tarkempia ja otamme tästä opiksemme huomioidessamme kaupungin sisäisiä ohjeita. Aamulehti on seurannut tiiviisti Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistan käsittelyä käräjäoikeudessa ja Finnparkin hallitusvalintaan liittyvää poliisin esitutkintaa. Tampereen kaupungin toiminnasta Finnparkin hallitusvalinnoissa Lauri Lylyä haastatteli ensimmäisenä Yle . Näin tapahtumat etenivät 22.1.2018 Poliisi tiedottaa aloittaneensa esitutkinnan Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistasta. Vanhusten asumispalveluja tarjoava Tampereen kaupungin tytäryhteisö vuokrasi Muotialantiellä sijaitsevan tontin kaupungilta ja luovutti sen sopimusehtojen vastaisesti eteenpäin rakentamattomana ilman kaupungin suostumusta. Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajaa Atanas Aleksovskia kuullaan epäiltynä muun muassa luottamusaseman väärinkäytöstä. 5.4.2018 Aleksovskia kaavaillaan Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi. Tampereen kaupungin hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskevassa konsernimääräyksessä kuitenkin sanotaan, ettei tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin, eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustaja. Tampereen kaupunginlakimies Jouko Aarnio lähettää konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan pyynnöstä sähköpostilla tiedustelun Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistan tutkinnanjohtajalle Kirsi Silomäelle. Aarnio ja Yli-Rajala haluavat tietää, onko Aleksovski kuultavana rikoksesta epäiltynä ja onko mahdollinen tutkinta vireillä. Neljä päivää myöhemmin Aarnio kysyy asiaa myös Aleksovskilta itseltään sähköpostilla. 10.4.2018 Aleksovski vastaa sähköpostilla Yli-Rajalalle ja Aarniolle kyselyyn siitä, onko hän rikostutkinnan kohteena: ”En ole ilmoittanut julkisuudessa enkä lehdistössä, että olen rikoksesta epäiltynä. Eivätkä viranomaiset ole myöskään ilmoittaneet, että olen rikoksesta epäiltynä. En ole myöskään itse lukenut missään minun nimeni alta, että olisi joku rikosepäilynimike olemassa. Minua vastaan ei ole nostettu myöskään syytettä enkä ole saanut mitään rangaistusta.” Aleksovskin viesti luettiin Tampereen kaupunginhallituksen konserniojaoston kokouksessa, jossa konsernijaosto hyväksyi Yli-Rajalan päätösesityksen Aleksovskin nimittämisestä Finnpark oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. 13.4.2018 Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistan tutkinnanjohtaja Kirsi Silomäki vastaa kaupunginlakimiehelle Jouko Aarniolle, että Aleksovskin antama tieto on virheellinen. Silomäki kertoo viestissään, että Aleksovskia on kuultu rikoksesta epäiltynä muun muassa luottamusaseman väärinkäytöstä. Aleksovskille itselleen on myös kerrottu kuulusteluissa, että häntä epäillään rikoksesta. 3.5.2018 Konsernijaoston seuraavassa kokouksessa 3. toukokuuta kaupungin johdolla on jo tutkinnanjohtajalta saatu tieto, että Aleksovski on rikostutkinnan kohteena. Siitä huolimatta konsernijaostolle ei esitellä Finnparkin hallituksen jäsenten nimittämistä uudelleen, jotta konsernijaosto voisi tehdä ratkaisunsa uuden tiedon valossa. 23.5.2018 Aleksovskin nimitys Finnparkin hallituksen puheenjohtajaksi vahvistetaan yhtiökokouksessa. 29.5.2018 Konsernijaoston kokoustauolla Aleksovskilta kysytään, miksi hänen ja poliisin antamat tiedot poikkeavat toisistaan. Paikalla neuvottelussa ovat Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly, konsernijaoston puheenjohtaja Kalervo Kummola, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja kaupunginlakimies Jouko Aarnio. Aleksovskille kerrotaan, ettei häntä voida valita hallitukseen ennen kuin poliisissa vireillä oleva asia on selvinnyt. Aleksovski selostaa asiaa ja arvelee, että prosessi on hänen osaltaan todennäköisesti ohi jo seuraavaan konsernijaoston kokoukseen mennessä. Hän kertoo olevansa valmis jättäytymään pois Finnparkin hallituksesta, jos syyte nostetaan. 6.8.2018 Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen Aleksovski kertoo eri tilanteissa Lylylle, Kummolalle, Yli-Rajalalle ja Aarniolle saaneensa kesän aikana tutkinnanjohtajan päätöksen, joka keskeyttää rikostutkinnan. Aleksovskin mukaan hän kertoi kaupungin johdolle, ettei asiaa enää tutkita virkavelvollisuuden rikkomisen osalta. 17.9.2018 Poliisi ilmoittaa saaneensa valmiiksi Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistaa koskevan esitutkinnan, ja asia siirtyy syyteharkintaan. Poliisi kertoo, että asiaa on esitutkinnassa tutkittu epäiltynä luottamusaseman väärinkäyttönä, ja että epäiltynä on kuultu Kotilinnasäätiön vastuuhenkilöitä. 29.10.2018 Kihlakunnansyyttäjä Lassi Saarenmaa nostaa Aleksovskia vastaan syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa. 20.11.2018 Aleksovski jättää tehtävänsä Finnparkin hallituksen puheenjohtajana. Konsernijaostolle esitellään uuden puheenjohtajan nimeäminen 20. marraskuuta, vasta kun syyte Aleksovskia vastaan on jo nostettu. Aleksovski vetäytyy marraskuussa myös kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston luottamustehtävistä sekä sdp:valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävästä. 21.12.2018 Aleksovski antaa kaupunginhallitukselle oman kirjallisen selvityksensä tapahtumista. Selvityksen mukaan hän ei ole voinut puhua tapahtumista ennen kuin Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistaa alettiin joulukuussa käsitellä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Aleksovskin selvityksen mukaan 10. huhtikuuta lähetetyssä sähköpostissa hän vastaa nimenomaan siihen kysymykseen, ettei hän ole julkisuudessa ilmoittanut olevansa rikoksesta epäiltynä. 9.1.2019 Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tuomionsa Kotilinnasäätiön tontinsiirtokiistassa. Aleksovski tuomitaan seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen luottamusaseman väärinkäytöstä. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä on valitettu hovioikeuteen. 14.-15.1.2019 Kaupunginhallitus käsittelee asiaa salaisissa kokouksissaan ja päättää pyytää poliisin tutkimaan, onko Aleksovski luottamushenkilönä syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti antaessaan väärää tietoa rikosepäilystään Finnparkin puheenjohtajavalinnassa. 6.2.2019 Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Juha Siljamäki kertoo, että poliisi on käynnistänyt esitutkinnan Finnpark oy:n hallituksen puheenjohtajan valinnasta. Aleksovskia epäillään petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. 8.3.2019 Finnparkin hallituksen nimittämisprosessi on Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen kohteena. Tarkastuksessa selvitetään antoiko Aleksovski totuudenmukaista tietoa ja oliko asian käsittely tapahtunut kaupungin viranomaisessa hyvän hallinnon menettelytapojen mukaisesti. Maaliskuulle päivätyssä tarkastusraportissa todetaan, ettei hallinnon rakenteiden ja asian käsittelyn sisäinen valvonta ole ollut hyväksyttävällä tasolla Finnparkin hallitusvalinnassa, ja että käsittelyn puolueettomuuden ja objektiivisuuden voidaan perustellusti arvioida vaarantuneen. Tarkastusraportissa lisäksi todetaan, että Aleksovskin moninaiset roolit Tampereen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston sekä tarkastustoimikunnan jäsenenä ja Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajana ovat olleet omiaan johtamaan vallan keskittymiseen ja intressiristiriitojen syntymiseen. 25.4.2019 Kihlakunnansyyttäjä Lassi Saarenmaa ilmoittaa tehneensä syyttämättäjättämispäätöksen Aleksovskin valinnasta Finnpark oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Aleksovskin toiminta asiassa ei täyttänyt virkavelvollisuuden rikkomisen tai petoksen tunnusmerkkejä. Finnparkin puheenjohtajavalinnasta on tehty selvityspyyntö poliisille myös Tampereen kaupungin viranhaltijoiden Yli-Rajalan ja Aarnion toiminnasta, mutta poliisi ei toistaiseksi ole aloittanut asiasta esitutkintaa.