Palaute

Haluatko antaa palautetta? Tälle sivulle on koottu tarpeelliset palautelinkit sekä muuta tietoa Aamulehden julkaisupolitiikasta ja lukijan oikeuksista.

Alla ensimmäiseksi linkit palautelomakkeisiin. Valitsemalla oikean linkin varmistat, että viestisi päätyy oikealle vastaanottajalle.

Mitä asiaa palautteesi koskee? Valitse aihe:

Moderointi

Aamulehdessä lukijat voivat kommentoida useimpia Aamulehti.fi:n juttuja. Kommentoida voi nimimerkillä tai anonyymisti. Kommentit moderoidaan ennen julkaisemista. Jos haluat kommenttisi läpäisevän moderoijan seulan, noudata seuraavia ohjeita:

Noudatamme keskustelujen valvonnassa Suomen lainsäädäntöä ja Julkisen sanan neuvoston ohjeita verkkokeskustelujen valvontaan.

Aamulehden ja muiden Alman maakuntalehtien keskustelut ovat ennakkomoderoituja. Näin pyritään ennalta estämään asiattomien ja lainvastaisten viestien julkaiseminen ja pitämään keskustelu asiallisena.

Keskustelun toivotaan olevan rakentavaa ja hyvähenkistä. Siksi voimme jättää julkaisematta kommentit, joiden tarkoitus on vain aiheuttaa jollekin pahaa mieltä. Samoin tähtäämme siihen, että keskustelu ei olisi huutoäänestystä. Jos tiettyä aihetta kommentoidaan lukuisilla, samansisältöisillä lyhyillä viesteillä, voimme julkaista niistä muutaman ja jättää loput julkaisematta.

Yleisimmät syyt viestien hylkäämiselle ovat jonkun syyttäminen rikoksesta, nimittely, henkilökohtaisten ominaisuuksien asiaton kommentointi, kiroilu, tiettyä kansanryhmää koskeva, asiaton yleistys, rikokseen yllyttäminen, täysin aiheeseen liittymätön kommentointi tai se, että kommenttia ei ole kirjoitettu itse vaan se on kopioitu muualta.

Lukijat voivat myös ilmoittaa asiattomina pitämistään kommenteista suoraan toimitukselle. Toimitus voi edelleen poistaa kommentteja harkintansa mukaan.

Kommentoijia muistutetaan noudattamaan seuraavia ohjeita:

Kunnianloukkaukset. Tiettyä ihmistä tai selvästi rajattua ihmisryhmää solvaava kirjoittelu on ehdottomasti kielletty.
Rasismi. Kansanryhmää vastaan kiihottava ja valheellinen kirjoittelu on ehdottomasti kielletty. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt.
Lainvastaiset linkit. Lainvastaisen materiaalin levittäminen foorumilla on ehdottomasti kielletty.
Tekijänoikeusrikokset. Kokonaisten artikkelien liittäminen palstalle tai muun tekijänoikeuden loukkaaminen ilman oikeudenhaltijan lupaa on ehdottomasti kielletty.
Henkilösuoja. Yksityishenkilöä koskevien henkilötietojen esittäminen ilman po. henkilön suostumusta on ehdottomasti kielletty.
Muut rikokset. Väkivaltaan, muuhun rikokseen tai muutoin sopimattomaksi tai loukkaavaksi katsottavaan tekoon kehottaminen on ehdottomasti kielletty.

Muut säännöt

Kirjoita asiallisesti. Eri mieltä saa toki olla, mutta keskustelukumppaneita ei saa sättiä tai nimitellä.
Älä mainosta.
Vältä linkkejä. Toimitus saattaa poistaa linkin tai linkin sisältävän viestin, jos kohdesivu sisältää arveluttavaa materiaalia tai toimituksella ei ole aikaa tarkastaa sivujen sisältöä.
Pysy uutisen aiheessa.
Vältä kiroilua.
ÄLÄ HUUDA, eli kirjoita viestejä pelkillä isoilla kirjaimilla.
Älä kirjoita tai kuvaa karkeata pornografiaa.
Älä massapostita puheenvuoroja tai lausuntoja.

Journalistin ohjeet

Aamulehti noudattaa Journalistin ohjeita.

Journalistin ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.

Ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu vain alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena.

Journalistin ohjeet löytyvät päivitettyinä aina Julkisen sanan neuvoston sivuilta.

Oikaisu ja vastine

Milloin uutiseen voidaan saada oikaisu? Entä mitä tarkoittaa vastine? Molemmat termit ovat juridisia ja ne on määritelty Sananvapauslaissa.

Vastine- ja oikaisukäytännöistä kerrotaan konkreettisemmin lisää JSN:n sivuilla.

Aamulehti on sitoutunut noudattamaan JSN:n sääntöjä. Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Kantelu

Jos koet joutuneesi huonosti kohdelluksi, voit tehdä kantelun Julkisen Sanan Neuvostoon.

Jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian JSN:n käsiteltäväksi, voi tehdä kantelun. Jos kantelu koskee esimerkiksi yksityisyyden suojaa tai siihen verrattavaa seikkaa, on kantelulle oltava asianomistajan suostumus. Jos kantelu kohdistuu jutussa olleeseen asiavirheeseen, pitää tiedotusvälineeltä ennen kantelua pyytää virheen korjausta ja liittää korjauspyyntö ja siihen mahdollisesti tullut vastaus kanteluun. Kantelijana voi olla yksityinen henkilö, viranomainen, yhdistys, yhtiö tai muu yhteisö.

Ohjeet kantelun tekemiseen löydät täältä.

Mielipidesivun ohjeet

Kuinka kirjoitat painetun Aamulehden Mielipide-sivulle? Ohjeet siihen löydät täältä.

Muuta luettavaa

Käyttö- ja sopimusehdot

Tietosuoja

 


Pääaiheet